Iranian Agriculture News Agency

پیش‌بینی برداشت ۱۴ تن زیره از مزارع آرادان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آرادان از برداشت زیره در این شهرستان خبر داد.

برداشت زیره در شهرستان آرادان آغاز شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان سمنان، امیرحسین شاه‌حسینی اظهار کرد: با اشاره به اینکه امسال 21 هکتار از مزارع این شهرستان زیر کشت زیره قرارگرفته از آغاز برداشت زیره در مزارع این شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به برخی ویژگی‌های زیره گفت: زیره سبز سازگاری بالایی در برابر شرایط نامساعد محیطی وخشکسالی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آرادان سازگاری بالای زیره سبز در برابر خشکسالی و شرایط نامساعد محیطی و همچنین توجیه اقتصادی بالای آن و سهم بالایی که در اشتغال‌زایی فصلی شهرستان دارد سبب شده که این گیاه در شهرستان به‌عنوان یک گیاه راهبردی و اقتصادی موردتوجه قرار گیرد.

شاه‌حسینی افزود: با کشت و کار زیره درمناطقی که با محدودیت آب مواجه‌اند، می‌توان در راستای افزایش بهره‌وری آب و توسعه پایدار بخش کشاورزی گام مؤثری برداشت.

وی با اشاره به بهره‌گیری کشاورزان از توان فنی کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در مبارزه صحیح بابیماریها و کنترل مناسب علف‌های هرز و حصول عملکرد 600 تا 700 کیلوگرم محصول در هکتار، پیش‌بینی می‌شود 14 تن زیره سبز از سطح مزارع شهرستان برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آرادان خاطرنشان کرد: برداشت زیره در شهرستان آرادان تا اواسط خرداد ادامه دارد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید