Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: امسال خوشبختانه سمنان در تأمین کود مورد نیاز اراضی کشاورزی استان نسبت به سال گذشته از 15 درصد رشد برخوردار بوده است.

کود مورد نیاز اراضی کشاورزی استان سمنان تأمین است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان سمنان، سید حسن میرعماد اظهار کرد: در زمینه تأمین کود شیمیایی برای اراضی کشاورزی در استان سمنان مشکلی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در استان سمنان 198 هزار هکتار اراضی قابل‌کشت وجود دارد تصریح کرد: اراضی کشاورزی استان سمنان به سه صورت باغی، زراعی و آیش است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان به تفکیک اراضی باغی، زراعی و آیش این استان پرداخت و گفت: در مجموع در 88 هزار هکتار محصولات زارعی، 61 هزار هکتار محصولات باغی کشت می‌شود و مابقی نیز به‌صورت آیش است.

میرعماد به برخی از سیاست‌های این سازمان در راستای افزایش عملکرد در واحد سطح اشاره کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها در بخش کشاورزی استان سمنان این است که با کاهش سطح محصول بیشتری برداشت شود یعنی عملکرد در واحد سطح افزایش یابد.

وی با اشاره به کمبود منابع آبی در استان سمنان نیز گفت: در این استان تلاش می‌شود تا محصولات مناسب با اقلیم کشت شود و در این راستا الگوی کشت تدوین‌شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان درباره الگوی کشت استان گفت: از ابتدای سال 96 تعداد 22 محصول پایش شده کشاورزی شامل 11 محصول زراعی و 11 محصول باغی در الگوی کشت استان قرار گرفته است.

میرعماد افزود: در سال 97 و 98 نیز 2 مورد جدید در حوزه گندم به الگوی کشت استان اضافه شد.

وی خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود از سطح محصولات پرآب‌بر در استان سمنان کاسته شده و از محصولات کم آب‌بر با ارزش‌افزوده بیشتر استفاده شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید