Iranian Agriculture News Agency

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان:

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با بیان اینکه یکی از پارک‌های جنگلی استان سمنان مزین به نام شهدای مدافع حرم می‌شود؛ گفت: طرح «9 در 99» شامل فعالیت‌های 9 گانه‌ای که باید به‌صورت جهشی ‌در ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری اجرایی شود.

پارک جنگلی استان سمنان مزین به نام شهدای مدافع حرم می‌شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان سمنان، علینقی حیدریان با بیان اینکه اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری، مقابله با بیابان‌زایی 2 طرح محوری اداره کل ‌منابع طبیعی استان سمنان است، اظهار کرد: طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری مشتمل بر اقدامات سازه‌ای، بیومکانیکی و ‌بیولوژیکی است و این اداره کل با وجود اعتبارات صندوق توسعه ملی در اجرای آن رسالت بسیار سنگینی همچون سنوات گذشته دارد.‌

وی افزود: طرح «9 در 99» شامل فعالیت‌های 9 گانه‌ای است که باید به‌صورت جهشی ‌در ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری اجرایی شود که شامل: (کاداستر اراضی ملی، ضرورت اساسی برای منابع طبیعی)، (تشخیص، تعیین حدود و آگهی ذخیره‌گاه‌های جنگلی)، (گیاهان دارویی مصداق جهش تولید در کشور)، (تعیین تکلیف مدیریت پارک‌های جنگلی است)، (توسعه زراعت چوب و ساماندهی بهره‌برداری محصولات فرعی جنگلی و مرتعی)، (ارتقای پوشش حفاظتی)، (توسعه و تقویت صندوق‌های منابع طبیعی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی)، (توسعه دولت الکترونیک با استفاده از فناوری‌های روز و سامانه‌های هوشمند) و اخذ حقوق دولتی و تقویت منابع اعتباری است.

حیدریان در بخش دیگری از راهبرد‌ها و محور‌های اساسی اداره کل به پارک‌های جنگلی اشاره و یادآور کرد: ‌هیچ پارک جنگلی امسال بدون مجری و قرارداد باقی نمی‌ماند. ‌

وی همچنین از معاون فنی این اداره کل خواست در استان یکی از پارک‌های جنگلی را بنام شهدای مدافع ‌حرم و پارک دیگر را به نام شهدای منابع طبیعی نام‌گذاری کنند. ‌

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در تشریح برنامه‌های اجرایی برای تحقق اهداف سال 99 تحت مدیریت خود به معاونین منابع طبیعی بیان کرد: ارتباط مستمر و هدفمند با مجامع علمی، دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی، پژوهشی، ‌تعاونی‌های منابع طبیعی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها و جوامع محلی را در سرلوحه امور قرار داده و از نظرات و ‌پیشنهاد‌های سازنده اجرایی آنان استفاده کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید