Iranian Agriculture News Agency

رئیس اداره آموزش و ترویج اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: مشارکت مردم برای ساماندهی وضعیت منابع طبیعی ضروری است.

مشارکت مردم برای ساماندهی وضعیت منابع طبیعی ضروری است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان سمنان، علیرضا رهایی در جلسه بررسی اثربخشی پروژه توانمندسازی جوامع محلی در حوزه ابر شهرستان شاهرود به میزبانی منابع طبیعی این شهر با بیان اینکه باید تعامل دوسویه بین تسهیلگران و جوامع محلی برقرار باشد اظهار کرد: وضعیت منابع طبیعی در ارتباط تنگاتنگ با مردم سامان‌دهی می‌شود.

وی با بیان اینکه باید از انجام رفتارهای قهرآمیز با مردم به‌طور جد پرهیز کرد، افزود: معتقدیم با رفتار دوستانه و داشتن ارتباط تنگاتنگ با مردم می‌توان وضعیت منابع طبیعی را در کشور ساماندهی کرد.

رئیس اداره آموزش و ترویج اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان افزود: نحوه اجرا پروژه و چگونگی ورود جوامع محلی در پروژه مشارکتی و برقراری تعامل دوسویه بین تسهیلگران و جوامع محلی می‌تواند به سامان‌دهی بهتر منابع طبیعی کمک کند.

رهایی گفت: هر چه این ارتباط قوی‌تر باشد حس مسئولیت‌پذیری مردم نیز ارتقا خواهد یافت و در نهایت منابع طبیعی به اوضاع بهتری می‌رسد.

وی با بیان اینکه جلب مشارکت مردم در اجرای طرح‌های منابع طبیعی را نه وظیفه دفتر ترویج و مشارکت مردمی، بلکه وظیفه تمام دفاتر سازمانی بالأخص اداره جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود است، افزود: باید با رفتار منطقی حس مسئولیت‌پذیری نسبت به منابع طبیعی را در مردم برانگیخته کرد.

رئیس اداره آموزش و ترویج اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با بیان اینکه ایجاد بوستان‌های روستایی در حاشیه مناطقی که در نزدیکی جنگل قرار دارند می‌تواند به اشاعه فرهنگ حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست کمک کند، تصریح کرد: ایجاد مکان‌های تفریحی روستایی به‌عنوان فضایی شبه جنگلی ترویج حفاظت از درختان را به دنبال دارد و اثربخشی خوبی نیز در جوامع محلی دارد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید