Iranian Agriculture News Agency

مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدی‌شهر :

مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدی‌شهر چرای بی‌رویه که قبل از موعد مقرر انجام می‌گیرد، سبب کاهش جمعیت گونه‌های خوش‌خوراک و سیر کاهشی مراتع می‌شود.

چرای بی‌رویه دام فرسایش خاک را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان سمنان، حمیدرضا عبدوس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ورود دام به مرتع قبل از زمان مناسب و چرای زودرس در مرتع علاوه بر آسیب به پوشش گیاهی، به دلیل رطوبت زیاد خام و در اثر تردّد زیاد دام در مرتع، باعث فشرده شدن خاک و کم شدن تخلخل آن می‌شود و درنتیجه این عمل، وزن مخصوص خاک افزایش‌یافته و قابلیت نفوذ آن به آب کاهش می‌یابد.

وی افزود: این امر می‌تواند مرحله اول جریان سطحی و یا فرسایش تلقی شود و فشردگی خاک علاوه بر کاهش در قابلیت نفوذ آن به آب سبب کاهش در ظرفیت نگهداری آب نیز می‌شود و این امر در مناطق خشک و نیمه‌خشک حائز اهمیت است.

عبدوس تصریح کرد: برای استفاده مداوم و اقتصادی از مرتع باید در انتخاب تعداد دام دقت کافی شود تا متناسب با ظرفیت مرتع باشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر تعداد دام بیش از ظرفیت مرتع باشد، گیاهان خوش‌خوراک از بین رفته و تولیدات دامی کاهش خواهد یافت و مرتع ارزش خود را از دست خواهد داد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید