Iranian Agriculture News Agency

در راستای تولید محصول سالم انجام میشود؛

پیگیری جدی حذف آفت‌کش‌های شیمیایی پرخطر در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: برای کاهش خسارت آفات و در عین حال سالم بودن محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر حذف آفت‌کش‌های شیمیایی پرخطر و جایگزینی با آفت‌کش‌های شیمیایی کم‌خطر، گسترش روش‌های غیر شیمیایی و بیولوژیک کنترل آفات در اولویت برنامه‌های سازمان حفظ نباتات کشور و به‌تبع آن مدیریت‌های حفظ نباتات استان‌ها قرار گرفته است.

پیگیری جدی حذف آفت‌کش‌های شیمیایی پرخطر در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان سمنان، فرانک قهرمانفرد اظهار کرد: به عقیده بسیاری امروزه تأمین غذای مورد نیاز بشر بدون استفاده از سموم و آفت‌کش‌های شیمیایی امکان‌پذیر نیست و با این استدلال هر روز در گوشه و کنار زمین و در جریان تولید، توزیع و مصرف آفت‌کش‌های شیمیایی، تأثیرات مخربی بر اکوسیستم وارد می‌شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: بنابراین در این شرایط پیچیده ضرورت بهره‌مندی از روش‌های کم‌خطر کنترل عوامل خسارت زا و تکنولوژی‌های بهینه‌سازی مصرف سموم و آفت‌کش‌ها و بهره‌گیری از آفت‌کش‌های زیستی و دانش‌افزایی در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

قهرمانفرد گفت: در حال حاضر سودمندترین استراتژی‌های کنترل آفات در کشاورزی پایدار، شامل آن دسته از روش‌های علمی و اکولوژیک بنیان هستند که ضمن حفظ پایداری، با استانداردهای محصولات گواهی شده نیز سازگار باشند.

وی تصریح کرد: مدیریت حفظ نباتات به‌عنوان متولی امر کنترل آفات و در راستای ایجاد و حفظ امنیت غذایی و برای کاهش نگرانی‌های به حق دلسوزان و دوست داران طبیعت و کاهش اثرات مخرب زیست‌محیطی و مقاومت به آفت‌کش‌ها بر روش «مدیریت تلفیقی آفات» به‌عنوان اصل مهم برای کاهش مصرف سموم شیمیایی و خسارت ناشی از آن‌ها تأکید دارد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: در «مدیریت تلفیقی آفات» بر تولید محصول سالم با حداقل آسیب به زیست‌بوم‌های زراعی و بهره‌گیری از راهکارهای طبیعی مبارزه با آفات همچون شیوه حفاظت و حمایت و کنترل بیولوژیک کاربردی تأکید می‌شود.

قهرمانفرد خاطرنشان کرد: برای کاهش خسارت آفات و در عین حال سالم بودن محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر حذف آفت‌کش‌های شیمیایی پرخطر و جایگزینی با آفت‌کش‌های شیمیایی کم‌خطر، گسترش روش‌های غیر شیمیایی و  بیولوژیک کنترل آفات در اولویت برنامه‌های سازمان حفظ نباتات کشور و به‌تبع آن مدیریت‌های حفظ نباتات استان‌ها قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این راستا مدیریت حفظ نباتات استان سمنان برای کاهش مصرف سموم اقدامات گسترده‌ای از جمله توزیع رایگان تجهیزات کنترل غیر شیمیایی مانند کارت‌های رنگی، انواع تله، مایع سراتراپو انواع فرمون‌ها را جهت استفاده الگویی برای کاهش مصرف سموم در سطح استان انجام داده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تصریح کرد: همچنین برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای ترویج و توسعه مدیریت تلفیقی آفات بر مبنای استفاده از روش‌های کنترل غیر شیمیایی آفات و کنترل شیمیایی بر پایه استفاده از سموم کم‌خطر و توصیه شده توسط سازمان حفظ نباتات کشور و عدم استفاده از سموم پرخطر از دیگر اقدامات انجام شده در سطح استان است.

قهرمانفرد گفت: بازدیدهای دوره‌ای از داروخانه‌های گیاه‌پزشکی و نمونه‌برداری از سموم توزیع شده در داروخانه‌ها و ارسال آن‌ها به سازمان حفظ نباتات کشور برای بررسی کنترل کیفی و نمونه‌برداری از سموم قبل از توزیع کارخانه‌های تولیدکننده سم در استان و ارسال آن‌ها به سازمان حفظ نباتات کشور برای بررسی کنترل کیفی از دیگر اقدامات این مدیریت است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید