Iranian Agriculture News Agency

تقاضای مردم برای احداث دیوار ساحلی در منطقه اطاقسرا اجرایی شد

رییس اداراه آبخیزداری وحفاظت اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گفت: از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری 300-متر دیوار ساحلی با هدف مدیریت سیلاب وجلوگیری از وارد شدن خسارت به مناطق مسکونی در منطقه اطاقسرای شهرستان مهدیشهر اجرا شد.

تقاضای مردم برای احداث دیوار ساحلی در منطقه اطاقسرا اجرایی شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان سمنان، داود یحیایی اظهار داشت: علاوه بر ایمن سازی مناطق مسکونی در این منطقه تعداد 4 مورد سازه سنگ وملات با حجم 2 هزار و 270-متر مکعب در سال 1400 واز محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان اجراشده است.

رییس اداراه آبخیزداری وحفاظت اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گفت: اجرای این عملیات با توجه به بروز خسارات سیلاب و درخواست های مکرر مردمی مبنی بر لزوم مدیریت رواناب ها در این منطقه در اولویت اجرایی قرار گرفت تا ضمن مدیریت سیلاب درمنطقه ازبروز خسارات بیشتر به ساکنین پیشگیری شود.

یحیایی افزود: پروژه‌های اجرایی در حوزه های آبخیز استان با هدف حفظ و پایداری آب وخاک، افزایش ذخیره آب در حوزه آبخیزداری، جلوگیری از فرسایش خاک، تاخیر در روان آب‌ها و جلوگیری از سیل و تخریب مراتع و پوشش گیاهی عملیاتی می‌شود.

وی ذخیره نزولات آسمانی، افزایش پوشش گیاهی و تغذیه آبخوان‌ها را از دیگر اهداف اجرای پروژه‌های آبخیزداری ذکر کرد و گفت: احداث سازه‌های سنگی- ملاتی، گابیونی، خاکی، تورکینست، بندهای زیرزمینی، کنتور فارو و ... از جمله اقدامات انجام گرفته در حوزه های آبخیز استان است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید