Iranian Agriculture News Agency

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میامی از آغاز اجرای طرح مبارزه با آفات و بیماری ها در 200هکتار از تاغزارهای کلاته های شرقی روستای پویه خبر داد و گفت: تقریبا 200 هکتار از ۱۳ هزار هکتار تاغزارهای شهرستان میامی به بیماری سفیدک آلوده بودند.

پاک سازی 200هکتار از تاغزارهای شهرستان میامی که به بیماری سفیدک و شپشک آلوده

به گزارش خبرنگار ایانا در استان سمنان، صادقی سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان  میامی با اشاره به بیماری برخی از تاغزارهای شهرستان میامی اظهار کرد:۲ درصد از تاغزارهای منطقه کلاته های شرقی  شهرستان میامی به آفت شپشک و سفیدک تاغ آلوده شده است.

وی گفت: با اجرای قطع و برش تاغهای آلوده و جمع آوری ضایعات بعد از قطع و سوزاندن آنها باعث جلوگیری از گسترش این امراض به مابقی تاغها شده است و هم چنین با اینکار باعث جست زدن  و رشد نمو آنها شده و امیدواریم که نهال ها تاغ بهتر از قبل رشد کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید