Iranian Agriculture News Agency

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با بیان اینکه تا قبل از شروع فصل تعلیف دام در اوایل خردادماه ، موظفیم تا از ورود دام‌ها به مراتع استان جلوگیری کنیم، گفت: استان سمنان نسبت به ورود عشایر و دام آنها به مراتع استان خارج از فصل تعلیف جلوگیری می‌کند.

جلوگیری از ورود دام عشایر به مراتع استان سمنان خارج از فصل تعلیف

به گزارش خبرنگار ایانا در استان سمنان، علی ترابی درباره کوچ زودهنگام عشایر به سمت استان سمنان، اظهار کرد: طرح ملی مدیریت کوچ با هدف جلوگیری از ورود زودهنگام دامداران روستایی و عشایر به مراتع در حال انجام است.

وی بیان کرد: با توجه به کاهش نزولات جوی در حال حاضر نسبت به شرایط نرمال حدود 53 هزارتن کاهش علوفه مرتعی داشته‌ایم .

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: چرای پیش از موعد دام در مراتع استان موجب تخریب پوشش گیاهی ، کوبیدگی خاک و کاهش رشد گونه های خوشخوراک مرتعی می گردد.

علی ترابی ادامه داد: اگر عشایر و مرتعداران محلی زودهنگام وارد مراتع ‌شوند، تجدید حیات گیاهان مرتعی به خطر افتاده و بذرافشانی برای سال‌های آینده صورت نمی‌گیرد، در این شرایط با ورود زودهنگام و پیش از موعد دام عشایر مرتع به سمت فقر و تخریب می‌رود.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، بخشی از دلیل ورود زودهنگام عشایر به مراتع استان را تغییر اقلیم دانست و گفت: متأسفانه دیگر بسیاری از دامداران همانند قدیم کوچ رو نیستند و از طریق کامیون و ... دام خود را جابجا می‌کنند و بنابراین در مدت ۲۴ ساعت به مقصد می‌رسند. لذا در این شرایط اداره کل امور عشایر استان موظف است تا نهاده و آب موردنیاز دام عشایر را تأمین کند تا از ورود زودهنگام عشایر به مراتع جلوگیری کند.

ترابی با بیان اینکه اکنون در سه میلیون و  ۷۴۱هزار هکتار از مراتع استان سمنان طرح مدیریت کوچ اجرا می‌شود، گفت: اکنون استان سمنان از ورود زود هنگام و پیش از موعد دام عشایر به مراتع استان جلوگیری می‌کند.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان یادآور شد: هرگونه فشار چرای دام چه بصورت دام مازاد و چه خارج از فصل تعلیف در مراتع موجب تخریب پوشش گیاهی و فرسایش خاک خواهد شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید