Iranian Agriculture News Agency

رییس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان مهدیشهرگفت: زمان دقیق ورود و خروج دام به مرتع براساس تاریخی است که در پروانه چراهای صادره و یا طرح‌های مرتع‌داری واگذار شده مربوط به هر روستا یا سامان عرفی قید شده است.

آغاز مدیریت چرای دام در مراتع شهرستان مهدیشهر

به گزارش خبرنگار ایانا در استان سمنان، حیدر واحد مطلق ضمن با اهمیت دانستن مدیریت چرا در مراتع میانبند شهرستان مهدیشهر اظهار کرد: حفظ و احیای مراتع این منطقه بدلیل اینکه هر ساله در دو نوبت بهار و پائیز مورد تعلیف قرار می گیرند از اهمیت به سزایی برخوردار است.

وی ادامه داد: آمادگی مرتع برای چرا زمانی است که گونه‌های علوفه‌ای در مرتع به بذر دهی رسیده باشند و یا رشد گیاه بحدی باشد که دام روی سطح خاک اثر پای عمیقی به جای نگذارند.

وی افزود: اگر دام قبل از آمادگی مرتع، گیاه را مورد چرا قرار دهد به علت تغییر فعالیت‌های فیزیولوژیکی و کاهش قسمت‌های هوایی  و مواد غذایی، باعث ضعیف شدن گیاه و کم شدن مقدار تولید علوفه خواهد شد.

رییس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان مهدیشهرگفت: زمان دقیق ورود و خروج دام به مرتع براساس تاریخی است که در پروانه چراهای صادره و یا طرح‌های مرتع‌داری واگذار شده مربوط به هر روستا یا سامان عرفی قید شده است.

این مقام مسئول وسعت مراتع ممیزی شده شهرستان  مهدیشهر را 127هزار هکتار اعلام کرد و بیان داشت: از این میزان 7هزار 620 هکتار جزو مراتع قشلاقی و 119هزار 380هکتار جزو مراتع ییلاقی و میانبند است که واحد دامی و تعداد بهره برداران 1450  بهره بردار است.

حیدر مطلق خاطر نشان کرد: درصورت مشاهده هرگونه تخلف از قوانین و مقررات مربوط به چرای دام در مراتع، با متخلف یا متخلفان برخورد قانونی خواهد شد به مراجع قضائی معرفی و پروانه بهره برداری آنان باطل می شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر خطاب به مرتعداران و بهره برداران تأکید کرد: بر اساس بخشنامه صادره از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تمامی پروانه های چرای دام که تا پایان سال 98 صادر شده است باید حداکثر تا پایان سال 1401 منجر به طرح اجرائی شود در غیر این صورت این پروانه ها فاقد اعتبار خواهند بود.

وی از عموم مردم شهرستان درخواست کرد که هرگونه تخریب، تصرف، حریق، قطع و بوته کنی درختان جنگلی را با شماره های 1504 یا 139 گزارش کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید