Iranian Agriculture News Agency

مدیر توسعه بازرگانی این سازمان تصریح کرد: در سال جاری تولید گندم استان علیرغم شرایط خشکسالی حدود 225000 تن برآورد شده است.

آغاز برداشت و خرید محصول گندم در استان زنجان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان زنجان، جعفری مدیر توسعه بازرگانی این سازمان تصریح کرد: در سال جاری تولید گندم استان علیرغم شرایط خشکسالی حدود 225000 تن برآورد شده است.

وی ادامه داد:خرید تضمینی محصول گندم از کشاورزان استان زنجان در 37 مرکز رسمی با محوریت اداره کل غله استان صورت می پذیرد و اولین محموله خرید تضمینی گندم در تاریخ 31 خرداد ماه سالجاری انجام گرفته و این فرایند در حال ادامه است.

عبدالله جعفری ضمن اشاره به اهمیت موضوع خرید تضمینی محصول گندم توسط مراکز خرید رسمی تصریح کرد: کشاورزان و گندمکار استان و فعالان مرتبط با محصول استراتژیک گندم  باید خرید گندم صرفا توسط مراکز وابسته به شرکت غله مجاز است.

وی ادامه داد: حسب نیاز، در استان زنجان برای هیچ کارخانه یا مرکزی مجوز خرید گندم به صورت توافقی صادر نشده است، بنابراین به غیر از مراکز خرید رسمی، سایر محلها یا مراکزی که گندم خریداری نمایند مجاز نبوده و میبایست با قید فوریت موجودی گندم خود را به مراکز دولتی تحویل کنند.

وی با اشاره به اینکه مراکز تولید بذر گواهی شده مورد تایید سازمان جهاد کشاورزی مستثنی است، یادآور شد: خروج گندم به هر شکل و مقدار از استان ممنوع اعلام شده است، عنایت به این موضوع توسط رانندگان، موسسات حمل، کشاورزان و سایر فعالان ضروری است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید