Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه چند سالی هست که مبارزه با آفت ملخ مراکشی در مزارع استان زنجان و به خصوص شهرستان طارم انجام می‌شود، گفت: مبارزه با آفت ملخ آغاز شده و محل‌هایی که شناسایی می‌شود کانون یابی و سپس از طریق سم پاشی کانون کوبی می‌شود و محل مبارزه با پرچم قرمز مشخص می‌شود.

۱۰۰ هزار هکتار از مزارع استان کانون کوبی و پایش می‌شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان زنجان، جواد تاراسی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه چند سالی هست که مبارزه با آفت ملخ مراکشی در مزارع استان زنجان و به خصوص شهرستان طارم انجام می‌شود، گفت: مبارزه با آفت ملخ آغاز شده و محل‌هایی که شناسایی می‌شود کانون یابی و سپس از طریق سم پاشی کانون کوبی می‌شود و محل مبارزه با پرچم قرمز مشخص می‌شود.

وی با بیان اینکه طی سالجاری بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از مزارع استان مایه کوبی و پایش شود، اظهار کرد: سطحی معادل بیش از ۲۵ هزار هکتار هم عملیات مبارزه با آفت ملخ انجام شود.

تاراسی با بیان اینکه بیشترین عملیات مبارزه با آفت ملخ در شهرستان طارم انجام خواهد شد، گفت: عملیات کانون یابی و کانون کوبی ملخ مراکشی دربیش از ۳۰ هزار هکتار از مزارع و مراتع شهرستان طارم آغاز شده است.

تاراسی تاکید کرد: از دامداران درخواست می‌شود برای جلوگیری از آسیب به احشام، از چرای دام در این مناطق خودداری کنند و مبارزه با آفت ملخ مراکشی تا پایان خرداد ماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه ظهور این آفت و خارج شدن پوره‌ها از تخم با توجه به شرایط آب و هوا از اسفندماه شروع شده و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد.، ابراز داشت: کشاورزان و دامداران در صورت مشاهده آفت، مراتب را به جهاد کشاورزی شهرستان طارم اطلاع دهند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید