Iranian Agriculture News Agency

مدیر صنایع تبدیلی و غذائی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: با توجه به توسعه زیرساختها و تولیدات صنایع تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورز موجب افزایش ظرفیت واحدهای صنایع کشاورزی استان زنجان از حدود ۲۳۷ هزار تن در ابتدای سال ۱۳۹۲ به ۸۹۷ هزار تن شده است.

افزایش ظرفیت صنایع تبدیلی کشاورزی استان زنجان  به ۸۹۷ هزار تن

به گزارش خبرنگار ایانا در استان زنجان، خانم دادلوئی مدیر صنایع تبدیلی و غذائی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد:  با توجه به توسعه زیرساختها و تولیدات صنایع تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی که موجبات افزایش ظرفیت واحدهای صنایع کشاورزی استان زنجان از حدود ۲۳۷ هزار تن در ابتدای سال ۱۳۹۲ به ۸۹۷ هزار تن و توانایی جذب ماده خام از حدود ۲۶۵ هزار تن در آن تاریخ به ۱۲۲۲۰۰۰ تن در حال حاضر گردیده است .

 دادلوئی گفت: در ادامه فعالیت های سال های اخیر حول محور تولید ملی و تقویت اقتصاد ملی با نظر داشت اهمیت امنیت غذایی و ارتباط آن با امنیت ملی و استقلال و اقتدار کشور و با توجه به توسعه زیرساختها و تولیدات صنایع تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی که موجبات افزایش ظرفیت واحدهای صنایع کشاورزی استان زنجان از حدود ۲۳۷ هزار تن در ابتدای سال ۱۳۹۲ به ۸۹۷ هزار تن و توانایی جذب ماده خام از حدود ۲۶۵ هزار تن در آن تاریخ به ۱۲۲۲۰۰۰ تن در حال حاضر گردیده است .

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ضمن بیان این مطلب افزود: از دیگر اقدامات شاخص در جهت توسعه بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان در طی دولت تدبیر و امید می توان به معرفی واحدهای صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در استان زنجان برای دریافت تسهیلات بانکی به میزان بیش از یکهزار و پانصد میلیارد ریال ، انجام عملیات اداری بر روی ۱۲۷پروانه بهره برداری واحد صنایع تبدیلی و افزایش ظرفیت صنایع به میزان ۶۶۰ هزار تن و افزایش توانایی جذب ماده خام به میزان ۹۵۷ هزار تن در بخش های فرآوری محصولات باغی، زراعی، دام و طیور اشاره کرد.

وی ادامه داد: همچنین در اینخصوص میتوان به صدور ، تمدید و اصلاحیه مجوز تاسیس برای ۶۰۷ واحد صنایع تبدیلی، کسب رتبه دوم عملکرد در ظرفیت احداث واحدهای جدید بر اساس جذب ماده خام در کشور در سال ۹۷ و احراز مقام نخست کشوری در بخش فرآوری محصول زیتون، احراز رتبه اول در بخش ایجاد اشتغال در صدور پروانه بهره برداری ۹۴ و رتبه دوم در بخش های تعداد صدور پروانه و میزان جذب ماده خام و میزان سرمایه گذاری پروانه بهره برداری بر اساس آمار آمایش منطقه ای کشور ، هدایت سرمایه گذاران و مکان یابی سیلو در مناطق محروم دندی و گرماب و در نهایت افزایش ظرفیت سیلوهای استاندارد ذخیره سازی گندم به ظرفیت ۱۱۰ هزار تن در سطح استان ، دستیابی به ظرفیت ۵۱۶۰۰ تن ظرفیت انبار و سردخانه در سطح استان، احراز مقام نخست کشوری در بخش فرآوری محصول زیتون و کسب رتبه چهارم کشوری در فرآوری محصول کشمش اشاره کرد.

 

خانم دادلویی تصریح کرد: صدور یا اصلاح ۱۳ فقره پروانه بهره برداری که منجر به افزایش جذب ماده خام به میزان ۵۳۰۰۰ تن با اشتغال مستقیم ۵۲ نفر گردیده است و همچنین صدور، اصلاح و تمدید ۳۹ فقره جواز تاسیس به ظرفیت ۱۶۵ هزار تن و سرمایه گذاری ۱۱۶۳۱۴۱ میلیون ریال و اشتغال ۴۹۴ نفر از دیگر اقدامات شاخص این مدیریت در طی سه ماه اول سال ۱۳۹۹ می باشد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید