Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: از برنامه مهم سازمان جهاد کشاورزی استان توسعه کشت انتظاری است.

۵۰۰ هکتار از مزارع کشاورزی استان زنجان زیر کشت انتظاری می رود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان زنجان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: برنامه مهم سازمان جهاد کشاورزی استان توسعه کشت انتظاری است.وی گفت:  افزایش عملکرد محصول با انجام کشت انتظاری به جای کشت بهاره دیم دراستان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه ۵۰۰ هکتار از مزارع کشاورزی استان زنجان زیر کشت انتظاری خواهد رفت، اظهار کرد: برنامه مهم سازمان جهاد کشاورزی استان توسعه کشت انتظاری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی زنجان، با بیان اینکه کشاورزان نسبت به کشت انتظاری مبادرت کنند، گفت: این طرح افزایش بهره وری و کاهش هزینه تولید را به دنبال دارد.

تاراسی از افزایش عملکرد محصول با انجام کشت انتظاری به جای کشت بهاره دیم خبر داد و ابراز داشت: کشت انتظاری به جای کشت بهاره دیم به دلیل فراهم بودن بارش های زمستانی و طول دوره رویشی بیشتر، بسیار مناسب بوده و افزایش عملکرد محصول را به دنبال دارد.

وی افزود: کشت انتظاری عملکرد محصول را ۵۰۰ تا ۸۰۰ کیلو درهر هکتار افزایش می یابد و استفاده از این کشت برای کشاورزان صرفه اقتصادی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی زنجان، با بیان اینکه کشت انتظاری با آغاز فصل زمستان انجام می شود، ابراز داشت: برای نخستین بار درشهرستان ابهر کشت انتظاری در ۱۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان انجام می شود.

تاراسی یاد آورشد: دراستان زنجان استقبال کشاورزان از طرح کشت انتظاری بسیار خوب است.

                

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید