Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: پیش بینی می شود در سال زراعی جاری حدود 830 هکتار از اراضی زراعی طارم به کشت نخود فرنگی اختصاص یابد.

آغاز کشت نخود فرنگی در مزارع شهرستان طارم

به گزارش خبرنگار ایانا در استان زنجان، اسکندری مدیر جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به آغاز عملیات کاشت محصول نخود فرنگی در شهرستان طارم، گفت:پیش بینی می شود در سال زراعی جاری حدود 830 هکتار از اراضی زراعی طارم به کشت این محصول اختصاص یابد.

اسکندری افزود: در این شهرستان حدود 1160 نفر بهره بردار در کشت این محصول فعالیت داشته و برآورد می شود از این مقدار سطح حدود 6440 تن محصول سبز نخود فرنگی تولید شود.

اسکندری گفت: با توجه به اینکه نخود فرنگی از خانواده بقولات است و قابلیت تثبیت ازت در خاک را دارد به عنوان یک محصول ارزشمند در تناوب زراعی با سایر محصولات قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه  برداشت  محصول نخود فرنگی این شهرستان در  اردیبهشت ماه انجام می شود، یادآور شد:محصول تولیدی علاوه بر مصرف در داخل استان، به سایر مناطق از جملع قزوین، تهران، گیلان و آذر بایجان شرقی و غربی  جهت فرآوری و بسته بندی ارسال میشود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم بیان کرد: از جمله اقدامات صورت گرفته  در خصوص کشت نخود فرنگی در این شهرستان، برگزاری کلاسهای آموزشی، بازدیدهای کارشناسی، تامین نهاده ها و تنظیم بازار آن بوده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید