Iranian Agriculture News Agency

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: صدا و سیمای مرکز زنجان نسبت به تهیه و پخش برنامه های رادیویی با موضوعات مختلف در بخش کشاورزی استان از صدای مرکز زنجان در قالب برنامه کندیمیز از ابتدای سالجاری تاکنون اقدام کرده است.

پخش برنامه‌های رادیوئی به منظور ترویج بخش کشاورزی در استان زنجان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان زنجان، سولماز حدادی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد:  با عنایت به وظیفه مندی ترویج کشاورزی در خصوص آموزش و انتقال دانش کشاورزی، ارتقای سطح مهارت و توانمندی کشاورزان و روستائیان و نیز توسعه کشاورزی مبتنی بر دانائی، ترویج کشاورزی با بهره گیری از ابزارها و روشهای مختلف آموزشی از جمله رسانه های آموزشی امکان دسترسی عموم کشاورزان و بهره برداران روستائی را به منزله تولیدکنندگان بخش کشاورزی، به آموزشهای مهارتی فراهم می‌کند.

حدادی ضمن بیان این مطلب افزود: با توجه به تنوع روز افزون نیازهای این گروه از مخاطبان،  رسانه‌های آموزشی می‌تواند در تمامی عرصه‌های دانش و فرهنگ کار و تولید، پاسخگوی نیازهای آموزشی آنان باشد و برنامه‌های رادیویی عاملی برای پذیرش فناوری‌های نوین و بکارگیری روش‌های علمی کشاورزی توسط تولیدکنندگان و بهره برداران محسوب می‌شود.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت:  در این میان برنامه‌های رادیویی از دیرباز جزء برنامه‌های آموزشی این مدیریت بوده و مخاطبین زیادی در بین کشاورزان استان و حتی استان های همجوار نیز دارد.

وی افزود:  در راستای انتقال دانش فنی به بهره برداران بخش کشاورزی جهت ارتقاء سطح آگاهی و توان فنی کشاورزان استان ، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان با همکاری واحدهای تخصصی ستادی و تابعی و شهرستانی و نیز با همکاری صدا و سیمای مرکز زنجان نسبت به تهیه و پخش برنامه های رادیویی با موضوعات مختلف در بخش کشاورزی استان از صدای مرکز زنجان در قالب برنامه کندیمیز از ابتدای سالجاری تاکنون اقدام کرده است.

حدادی بیان کرد: در این رابطه تعداد 138 برنامه در 12 زیربخش ( حفظ نباتات – زراعت – باغبانی – توسعه بازرگانی – ترویج – آب و خاک – حوزه نمایندگی ولی فقیه – امور دام – دامپزشکی – امور اراضی – صنایع تبدیلی و غذایی و نیز در حوزه پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ) جمعاً به مدت 5520 دقیقه تولید و پخش شده است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید