Iranian Agriculture News Agency

محمدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمدره تصریح کرد: باغداران شهرستان خرمدره سالانه در شرایط عادی بیش از ۵۰ هزار تن محصول انگور برداشت می کنند که ۳ درصد آن به مصرف تازه خوری یا به مشتقات انگور تبدیل می شود و الباقی آن به کشمش تیزابی تبدیل می شود که عمده آن به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا صادر می گردد.

صادرات کشمش تیزابی شهرستان خرم دره به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا

به گزارش خبرنگار ایانا در استان زنجان، محمدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمدره تصریح کرد:  باغداران شهرستان خرمدره سالانه در شرایط عادی بیش از ۵۰ هزار تن محصول انگور برداشت می کنند که ۳ درصد آن به مصرف تازه خوری یا به مشتقات انگور تبدیل می شود و الباقی آن به کشمش تیزابی تبدیل می شود که عمده آن به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا صادر می‌شود.

محمدی اظهار کرد: بیش از ۲۷۰۰ هکتاراز باغات شهرستان را باغات انگور تشکیل می دهد، محصول انگور بعنوان محصول اول باغی شهرستان از جایگاه ویژه ای در امر اشتغال و اقتصاد کشاورزی شهرستان برخوردار هست، باغداران سالانه در شرایط عادی بیش از ۵۰ هزار تن محصول انگور برداشت می کنند که ۳درصد آن به مصرف تازه خوری یا به مشتقات انگور تبدیل می‌شود و الباقی آن به کشمش تیزابی تبدیل می شود که عمده آن به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا صادر می گردد. ایشان بیان داشتند پیش بینی می شود امسال تاکداران شهرستان بیش از ۱۰ هزار تن کشمش تیزابی تولید و عرضه بازار کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید