Iranian Agriculture News Agency

مجتبی اسکندری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم تصریح کرد: عملیات کاشت کرفس در شهرستان طارم آغاز گردید و پیش بینی می گردد در سال زراعی 1400-1399 حدود 180 هکتار از اراضی این شهرستان به کشت این محصول اختصاص یابد.

آغاز کشت کرفس در شهرستان طارم

به گزارش خبرنگار ایانا در استان زنجان، مجتبی اسکندری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم تصریح کرد: عملیات کاشت کرفس در شهرستان طارم آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی 1400-1399 حدود 180 هکتار از اراضی این شهرستان به کشت این محصول اختصاص یابد.

وی با بیان این مطلب افزود: تعداد 140 نفر بهره بردار در زراعت این محصول فعالیت داشته و پیش بینی می‌شود از این میزان کشت مقدار 10800 تن محصول کرفس برداشت و روانه بازار مصرف شود.

اسکندری گفت: زمان برداشت محصول کرفس در این شهرستان نیمه اول فروردین تا اوایل اردیبهشت ماه است و محصول تولیدی علاوه بر نیاز استان به سایر استانها و همچنین کشور های حوزه خلیج فارس صادر می‌شود.

وی تصریح کرد: از جمله اقدامات این مدیریت در خصوص زراعت  کرفس، اجرای برنامه های آموزشی، بازدیدها و ارائه توصیه‌های فنی، تامین نهاده های مورد نیاز بوده است و از ارقام مورد کشت می توان به رقم کالیفرنیایی و فریموس اشاره کرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید