Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان مساحت اراضی زیتون‌کاری استان زنجان را ۲۱ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: در سال ۴۵ هزار تن زیتون در طارم تولید می‌شود و براساس آخرین آمار زنجان ۵۹ درصد تولید زیتون کشور رادارد.

حدود ۶۰ درصد زیتون کشور در شهرستان طارم تولید می‌شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان زنجان، جواد تاراسی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه سالانه پنج هزار تن روغن زیتون در طارم تولید می‌شود، گفت: طرح توسعه باغات زیتون در اراضی شیب‌دار طی سال جاری انجام خواهد شد.

رئیس جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به اینکه استان زنجان ۱.۳۴ درصد مساحت کل کشور را دارد،گفت: زمین‌های کشاورزی زنجان برای کشت زیتون و سیر و گندم بسیار مستعد است.

او با بیان اینکه مساحت اراضی کشاورزی در استان زنجان ۸۸۳ هزار هکتار معادل ۷۷/۴ درصد از اراضی کشور اسـت، اظهار کرد: ۵۰ درصد کل اراضی آبی کشاورزی زنجان مستعد استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری هستند.

جواد تاراسی ، مساحت اراضی زیتون‌کاری استان زنجان را ۲۱ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: در سال ۴۵ هزار تن زیتون در طارم تولید می‌شود و براساس آخرین آمار زنجان ۵۹ درصد تولید زیتون کشور رادارد.

تاراسی با بیان اینکه سالانه پنج هزار تن روغن زیتون در طارم تولید می‌شود، گفت: طرح توسعه باغات زیتون در اراضی شیب‌دار طی سال جاری انجام خواهد شد.

او با بیان اینکه سال زراعی گذشته سه میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در استان زنجان تولید شده است، ابراز داشت: با ارتقای مدیریت استفاده از نهاده های تولید ؛ توان تولید محصولات کشاورزی در زنجان به بیش از شش میلیون تن می‌رسد.

تاراسی افزود: استان زنجان در تولید گندم هم خود کفا شده و مازاد نیاز را به سایر استان‌ها ارسال می‌کند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید