Iranian Agriculture News Agency

اسکندری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم تصریح کرد:: برداشت انار از هزار و ۷۵۰ هکتار انارستان شهرستان طارم آغاز شد و پیش بینی می‌شود ۲۳ هزار تن انار تولید و روانه بازار مصرف شود.

۲۳ هزار تن انار در طارم تولید و روانه بازار مصرف می شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان زنجان، اسکندری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم تصریح کرد: برداشت انار از هزار و ۷۵۰ هکتار انارستان شهرستان طارم آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود ۲۳ هزار تن انار تولید و روانه بازار مصرف شود.

وی با بیان اینکه چورزقی‌ها پیشتاز در برداشت انار شهرستان هستند، اظهار کرد: پیش بینی می‌شود در طارم ۲۳ هزار تن انار تولید و روانه بازار مصرف شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم، گفت: سه هزار خانوار بهره بردار طارمی هم در برداشت این محصول فعالیت خواهند داشت.

اسکندری تاکید کرد: انار محلی سفید، قرمز، ترش، زاغ، شاه بار ملس شیرین، ملس ترش، پوست سیاه، شاه بار، میخوش، دوستی، زاغ، پوست کدویی، ترش جنگلی، و ترش محلی ارقام برداشتی انار هستند و پایان آبان ماه پایان برداشت انار درطارم است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید