Iranian Agriculture News Agency

جواد تاراسی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه در سال جاری از ۲۳ طرحی که برای تحقق نقشه راه جهش تولید در استان تدوین و تایید شده است، سه طرح برای حوزه کشاورزی است، گفت: یکی از این طرح ها اصلاح باغات در استان است، که با حذف و جایگزینی باغات کم ثمر به پر ثمر، دیگری ایستایی کردن باغات انگور و مورد سوم با سرشاخه کاری قرار است به این موضوع مهم پرداخته شود که البته چند سال است اقدامات در این زمینه در استان شروع شده است . در اصلاح باغات برای سال کنونی و همچنین سال آینده، اولویت را برای ایستایی کردن باغات انگور گذاشته ایم و قرار است۲۰۰ هکتار آن برای سال جاری و 3۰۰ هکتار در سال آینده انجام شود تاراسی با بیان اینکه برای اجرای این طرح ۱۶میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است

تخصیص اعتبار 500 میلیارد ریالی برای اجرای طرح های جهش تولید در بخش کشاورزی زنجان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان زنجان، جواد تاراسی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه در سال جاری از ۲۳ طرحی که برای تحقق نقشه راه جهش تولید در استان تدوین و تایید شده است، سه طرح برای حوزه کشاورزی است، گفت: یکی از این طرح ها اصلاح باغات در استان است، که با حذف و جایگزینی باغات کم ثمر به پر ثمر، دیگری ایستایی کردن باغات انگور و مورد سوم با سرشاخه کاری قرار است به این موضوع مهم پرداخته شود که البته چند سال است اقدامات در این زمینه در استان شروع شده است.

جواد تاراسی گفت: در اصلاح باغات برای سال کنونی و همچنین سال آینده، اولویت را برای ایستایی کردن باغات انگور گذاشته ایم و قرار است۲۰۰ هکتار آن برای سال جاری و 3۰۰ هکتار در سال آینده انجام شود.

تاراسی با بیان اینکه برای اجرای این طرح ۱۶میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است، افزود: بر پایه بر آوردها در نتیجه اجرای طرح ایستایی کردن باغات انگور، متوسط تولید از 5 تن در هکتار به 10 تن در هکتار افزایش یافته و دراین 500 هکتار باغات میزان تولید تا پنج هزار تن افزایش خواهد یافت. همچنین افزود : سالانه 230 هزار تن انگور در استان تولید می شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان اظهار کرد: دومین طرح برنامه جهش تولید در سال کنونی در استان، بهره برداری از یک هزار و ۳۰۰ هکتار توسعه باغات در اراضی شیب دار طارم است.                            

وی با بیان اینکه زنجان رتبه نخست تولید زیتون در کشور را دارد، می گوید: با بهره برداری از باغات شیب دار زیتون، یک هزار و ۳۰۰ هکتار باغ زیتون جدید به میزان ۲۰ هزار هکتار موجود اضافه می شود و استان زنجان بالغ بر نیمی از زیتون کشور را تامین خواهد کرد.

سومین طرح مربوط به جهش تولید ؛ زنجیره تولید آبزیان می باشد که این زنجیره برای شهرستان ایجرود درنظر گرفته شده است و با اجرای این طرح حدود 1000 تن به مجموع تولیدات آبزیان افزوده شده و در راستای تامین نهاده ها نیز پیش بینی های لازم انجام شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید