Iranian Agriculture News Agency

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان اظهار کرد: به منظور ارتقای دانش، بینش و مهارت زنان روستایی در بهبود مدیریت پرورش کرم ابریشم و ایجاد فرصت های شغلی و انتقال یافته های جدید در این صنعت در بین زنان روستایی، با هدف توانمندسازی تولید کنندگان در مدیریت علمی تولید و بهبود رفتار حرفه ای آنا ن به منظور افزایش بهره وری از منابع تولید محصولات کشاورزی و حصول به اهداف توسعه در بخش کشاورزی، طرح توسعه نوغانداری ویژه زنان روستائی استان اجرا می‌شود.

 به گزارش خبرنگار ایانا دز استان زنجان، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان تصریح کرد: به منظور ارتقای دانش، بینش و مهارت زنان روستایی در بهبود مدیریت پرورش کرم ابریشم و ایجاد فرصت های شغلی و انتقال یافته های جدید در این صنعت در بین زنان روستایی، با هدف توانمندسازی تولید کنندگان در مدیریت علمی تولید و بهبود رفتار حرفه ای آنان به منظور افزایش بهره وری از منابع تولید محصولات کشاورزی و حصول به اهداف توسعه در بخش کشاورزی، طرح توسعه نوغانداری  ویژه زنان روستائی استان اجرا می‌شود.                                    سولماز حدادی با اعلام این خبر افزود: این طرح در سال ۹۸ برای زنان روستایی شهرستان های طارم و ابهر اجرا و با توجه به نتایج مطلوب حاصله از اجرای طرح و توزیع ۵۰ جعبه تخم نوغان و ۱۲۵۰ اصله نهال توت بین بهره برداران طرح و عملکرد ۱۵۶۵ کیلو گرم تولید پیله در سال ۹۸، در سال جاری نیز این طرح با همکاری دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی وعشایری وزارت متبوع و همچنین معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان با توزیع تعداد ۸۰ جعبه تخم نوغان و لارو مورد نیاز، توسط زنان روستایی در شهرستانهای ابهر- طارم- زنجان در حال اجرا است.                                                                  

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان گفت: انتظار می رود بارعایت پروتکل های بهداشتی مربوط به پیشگیری از بیماری کرونا و ارایه مطالب آموزشی ترویجی و توصیه های فنی لازم به زنان روستایی به صورت انفرادی و مجازی، آموزش های لازم را فرا گرفته و به تولید و برداشت پیله  کرم ابریشم در کارگاههای خانگی اقدام کند.

این مقام مسئول متذکر شد: به منظور تحقق اهداف و هدایت و راهنمایی زنان روستایی گروه هدف، جهت تداوم اجرای بهینه طرح ، در حال حاضر توزیع تخم نوغان- تامین تجهیزات مورد نیاز و انجام فعالیت های آموزشی ترویجی مرتبط برای زنان روستایی مذکور توسط واحد امور زنان روستایی  در شهرستانهای ابهر- طارم - زنجان برنامه ریزی شده و در حال اجرا است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید