Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه در صورت تداوم بارش‌ها، رکورد تولید گندم در چند سال اخیر در استان شکسته خواهد شد، گفت: هدفگذاری اولیه تولید ۴۳۰ هزار تن گندم در استان زنجان بود ولی اگر بارش‌ها مناسب باشد هدف گذاری استان تولید بیش از ۵۰۰ هزار تن گندم خواهد بود .

هدفگذاری تولید ۵۰۰ هزار تن گندم در استان زنجان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان زنجان، جواد تاراسی با بیان اینکه یکی از موانع تولید گندم در استان طبق سنوات گذشته فعالیت آفت سن گندم است، گفت: سال گذشته در ۱۰۶ هزار هکتار از اراضی اقدام به کنترل مبارزه با سن گندم شد که هدف گذاری امسال کنترل ۲۰ هزار هکتار سن مادر و ۱۱۵ هزار هکتار نیز پوره است. 

تاراسی با بیان این‌که سم مورد نیاز، تأمین و در اختیار کشاورزان قرارگرفته است، یادآور شد: با توجه به نقش نان در امنیت غذایی امیدواریم با اقدامات صورت کرفته شاهد تولید گندم با کیفیت باشیم.

وی با بیان اینکه کانون یابی‌های ملخ در طارم از نیمه دوم اسفند آغاز شده است، گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته در ۱۴ هزار هکتار از اراضی و مراتع شهرستان طارم با هماهنگی استان قزوین و گیلان این آفت کنترل می‌شود که اکیپ‌ها در حال فعالیت بوده و کانون‌ها را شناسایی می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در ادامه با بیان این‌که در سال جاری پراکنش مناسب بارش، دما و کشت به موقع کشاورزان، گفت: حدود ۳۰۸ هزار هکتار سطح ابلاغ کشت گندم زنجان بود که ۱۰۰ درصد تحقق پیدا کرد.

تاراسی افزود: ۱۸ هزار هکتار از ارضی به زیر کشت گندم آبی و ۲۹۱ هزار هکتار دیم است که به برکت نزولات الهی سطح سبز مزارع استان نیز ۱۰۰ درصد تحقق پیداکرده است.                                                                                                    

وی با بیان اینکه در صورت تداوم بارش‌ها، رکورد تولید گندم در چند سال اخیر در استان شکسته خواهد شد، گفت: هدفگذاری اولیه تولید ۴۳۰ هزار تن گندم در استان زنجان بود ولی اگر بارش‌ها مناسب باشد هدف گذاری استان تولید بیش از ۵۰۰ هزار تن گندم خواهد بود. 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید