Iranian Agriculture News Agency

حفظ جایگاه دوم کشور با ارتقاء ضریب مکانیزسیون به 2/04 اسب بخار در هکتار در بخش کشاورزی استان زنجان

رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: از میزان اعتبار ابلاغی 533 میلیارد ریال خط اعتباری مکانیزاسیون درسال1398 تا به امروز به میزان 668 میلیارد ریال با عملکرد 125 درصد جذب شده است.

جذب 125درصدی اعتبارات توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در زنجان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان زنجان، همزمان با آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی سال 98، رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: از میزان اعتبارابلاغی533 میلیارد ریال خط اعتباری مکانیزاسیون درسال1398 تا به امروز به میزان 668 میلیارد ریال با عملکرد125 درصد جذب شده است که از این میزان، تعداد 245 دستگاه تراکتور، 96دستگاه کمباین و 320دستگاه سایر ماشینهای کشاورزی جذب بخش کشاورزی استان شده است.

یوسفی پور افزود: شاخص ضریب مکانیزاسیون تحقق یافته استان درسال1398 عدد04/2 اسب بخاردرهکتاربوده که باوجود مشکلات پیش آمده درفروش و سایت شرکت تراکتورسازی ایران، مطابق اهداف برنامه تحقق پیدا کرده است.و استان زنجان جایگاه دوم درارتقاء شاخص ضریب مکانیزاسیون را حفظ  خواهد نمود.ایشان تصریح کرد: علاوه برموارد مذکور، برنامه ریزی شاخص توسعه مکانیزاسیون درسال 1398 ، منجر به تامین و تجهیز ناوگان برداشت غلات به تعداد 96 دستگاه کمباین  جدید  با ریزش زیر 2درصد و افزایش بهره وری دربخش کشاورزی شده است و در 3 سال اخیر تعداد 170 دستگاه کمباین نو به ناوگان برداشت استان اضافه شده و نیمی از سطح زیر کشت غلات استان با کمباین های جدید با ریزش زیر 2 درصد برداشت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه: ازسال1392 بیش از 7065 دستگاه تراکتور و کمباین پلاک گذاری گردیده و بیش از 5000 دستگاه تراکتور  و 100 دستگاه کمباین پلاک شده وارد ناوگان نیرو محرکه استان شده است .افزود: در مجموع  ماشینهای کشاورزی پلاک گذاری شده در استان بیش از12165 دستگاه است.

رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی این سازمان خاطر نشان کرد: در سال 98 بیش از 51760 هکتارخاک ورزی  حفاظتی در اراضی کشاورزی استان انجام شده و میزان 2255 هکتار نیز کشت مسقیم صورت گرفته است که امید است با جایگزینی این روش کشت، بجای روش مرسوم گامهای بزرگتری در راستای پایداری کشاورزی استان و حفاظت از منابع آب وخاک صورت پذیرد.

یوسفی‌پور بیان کرد: با اعتباری بالغ بر 12000 میلیون ریال تسهیلات یارانه دار از محل کمک‌های فنی و اعنباری کشاورزی حفاظتی  ، تعداد 48 دستگاه بذرکار کشت مسقیم مطابق با فناوریهای روز واگذار شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید