Iranian Agriculture News Agency

مهاجر تصریح کرد:

مدیریت آب در بخش زراعت یکی از کلیدهای اصلی برای موضوع خاک

معاون وزیر در امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: مدیریت آب در بخش زراعت یکی از کلیدهای اصلی برای موضوع خاک است.

مدیریت آب در بخش زراعت یکی از کلیدهای اصلی برای موضوع خاک

به گزارش خبرنگار ایانا، علیرضا مهاجر معاون وزیر در امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در همایش روز جهانی خاک، گفت:  زایشگاه تولید خاک زراعی جنگل ها هستند و به همین دلیل حفظ جنگل ها حفظ خاک زراعی  است.

وی با اشاره به اینکه مدیریت آب در بخش زراعت یکی از کلیدهای اصلی این بخش برای موضوع خاک بوده و باید به آن توجه کنیم، افزود: حفاظت خاک با کشاورزی حفاظتی در حال انجام است که صرفه جویی در انرژی، وقت و حفاظت از خاک را در پی دارد.

 مهاجر با تاکید بر اینکه در کودهای شیمیایی باید به سمت کودهای دوستدار محیط زیست پیش برویم، گفت: با  استفاده از سموم دوستدار محیط زیست می‌توانیم تولید آلودگی خاک را کاهش دهیم.

وی در پایان گفت:  از طرح های مهم در حال اجرا در دولت سیزدهم در وزارت جهاد کشاورزی اجرای الگوی کشت است که می‌توانیم شرایط را برای زراعت بیشتر کنیم.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید