Iranian Agriculture News Agency

یکی از مهم ترین و شاید بتوان گفت حیاتی ترین راهکار‌ها برای برون رفت از بحران تخریب و نابودی بیشتر جنگل های باقی مانده کشورمان، زراعت چوب و توسعه آن به ویژه در خارج از جنگل هاست.

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: جنگل در پی میلیون‌ها سال تکامل جوامع گیاهی شکل گرفته و انسان‌ها به فراخور نیاز‌های خود از آن‌ها بهره‌مند شده اند. افزایش جمعیت انسانی و متنوع شدن نیازها، تعادل بهره برداری از این عرصه را دچار مخاطره کرده است. جنگل در مناطق مختلف دنیا به شدت در معرض تخریب قرار گرفته است؛ لذا امروزه بیش از پیش به سیاست‌های توسعه پایدار و زراعت چوب توجه می‌شود.

طرح توسعه پایدار زراعت چوب، صیانت از جنگل‌های شمال کشور و ممنوعیت بهره برداری آن و حفاظت از پوشش گیاهی جنگلی از جمله اقدامات در این زمینه است.

افزایش مصرف فرآورده‌های چوبی در ایران با افزایش جمعیت و تقاضا، کمبود چوب را تشدید کرده است. نیاز‌های مصرفی کشور یا بایستی از طریق واردات و یا از طریق زراعت چوب تأمین گردد. با توجه به اینکه زراعت چوب یک راهکار عملی در تولید و تأمین چوب برای خودکفائی کشور است؛ باید به منظور توسعه پایدار و استمرار تولید آن‌ها مطالعه و بررسی بیشتر انجام پذیرد.

در همین راستا و برای تحلیل و بررسی بیشتر وضعیت زراعت چوب در کشور، مصاحبه‌ای با آقای دکتر کامران پور مقدم، مدیر محترم طرح توسعه زراعت چوب سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور انجام شده که مهمترین بخش‌های آن در این پژوهش ارائه می‌شود.

 

بررسی وضعیت زراعت چوب در ایران

متن کامل این مطلب در اینجا قابل دریافت است

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید