Iranian Agriculture News Agency

روزنامه ایران گزارش داد:

گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی سال ١٣٩٧ نشان می‌دهد شاخص گروه کشاورزی منفی 1.5درصد شده است. عددی که با توجه به افزایش تولید موجب تعجب فعالان بخش و کارشناسان اقتصادی شد، البته در گزارش مرکز آمار ذکر شده که اعلام نرخ رشد اقتصادی در سال 97 مقدماتی بوده و قابل تجدیدنظر است.

رشد بخش کشاورزی مثبت است

براساس آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی در سال 97 تولیدات زراعی 84میلیون تن، تولیدات باغی 22 میلیون تن، تولیدات دام و طیور 15میلیون تن و تولیدات شیلات و آبزیان 15 میلیون تن بود که مجموع تولیدات 122میلیون تن است. تولیدات کشاورزی در سال 96 معادل 118.7 میلیون تن بود بنابراین تولیدات در سال 97 نسبت به سال 96،  3.38 درصد رشد دارد. کارشناسان با اشاره به افزایش میزان تولید و اینکه رشد بخش در سال 96 براساس گزارش مرکز آمار مثبت 1.9 درصد بود، تأکید دارند که رشد بخش کشاورزی در سال 97 منفی نیست.

آمار قطعی نیست

علی کیانی راد، رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» به همین نکته اشاره کرد و گفت: در گزارش مرکز آمار نقل شده که آمار رشد بخش کشاورزی در سال‌های 95، 96 و 97 قابل تجدید نظر است. بعد از اینکه اعلام آمار حساب‌های ملی از بانک مرکزی به مرکز آمار منتقل شد مشکلاتی در اعلام آمارهای کشاورزی به وجود آمد.

وی با اشاره به این مشکلات افزود: چون سال زراعی با سال مالی متفاوت است، بانک مرکزی آمارها را به‌صورت تجمعی تولید می‌کرد به این منظور بانک مرکزی برای اعلام آمار رشد بخش کشاورزی منتظر می‌ماند تا اطلاعات نهایی را از وزارت جهاد کشاورزی دریافت کند و سپس آمار را براساس سال زراعی اعلام می‌کرد.

تفاوت سال مالی و سال زراعی در آمار

رئیس مرکز پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی تأکید کرد که اگر آمار فصلی بخش کشاورزی را نگاه کنید، برای کل کشور در فصل پاییز و زمستان آمار تولید کشاورزی کاهشی است چون در این دو فصل محصولی برای برداشت نیست و تعداد محصولات به چند محصول هم نمی‌رسد. مرکز آمار براساس پیش‌بینی که روی کل تولید دارد، تولید را بین 4 فصل تقسیم می‌کند بنابراین این نوع آمار‌گیری پیش‌بینی آمار را پایین می‌آورد.

به گفته کیانی راد چون آماردهی با قیمت‌های ثابت سال 90 است پس این عدد میزان تولید است و در آمار نهایی نقش اساسی دارد. ما این مشکل را همیشه با مرکز آمار داریم. مثلاً در فصل پاییز و زمستان فقط برداشت محصول مرکبات را داریم، وقتی در آمار، رشد فصلی را در نظر بگیرید ممکن است در آن فصل اصلاً تولید محصولی نداشته باشید در نتیجه محاسبات ما نشان می‌دهد آمار رشد بخش کشاورزی در سال 97 مثبت است. اما باید صبر کنیم تا مرکز آمار، آمار نهایی را از وزارت جهاد دریافت کند و این آمار را تصحیح کند. از دید ما آمار فعلی مرکز آمار، آمار مقدماتی است و قابل اتکا نیست.

رئیس مرکز پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی با اشاره به گزارش رشد اقتصادی که مرکز آمار منتشر کرده گفت: آمار رشد بخش کشاورزی منفی یک و نیم درصد است پیش‌بینی ما این است که رشد مثبت است اما برای اعلام عدد دقیق باید میزان تولیدات مشخص شود. سال مالی 97 شامل سال زراعی 97-96 و سال زراعی 98-97 می‌شود و عملاً اگر سال زراعی 98-97 را به آمار اضافه کنید با توجه به بارندگی‌هایی که داشتیم قطعاً رشد بخش کشاورزی مثبت خواهد شد.

سهم بالای کشاورزی در اقتصاد

کیانی راد با اشاره به نقش بخش کشاورزی در آمار اقتصادی خاطرنشان کرد: کشاورزی کمترین وابستگی را به نوسانات نرخ ارز دارد و رشد بخش، رشدی درون زا است. در آماری که مرکز آمار ارائه کرده است اطلاعاتی نهفته است. براساس آمار، رشد بخش کشاورزی کم شده است اما سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی که سال 96 معادل 6 درصد است در سال 97 با رشد به 6.3 درصد رسیده است . این آمار بر اساس تولیدات خام است و صنایع پسین و پیشین و کل کسب و کار بخش کشاورزی در آن دیده نشده است. اگر به‌صورت مقدماتی بخواهیم سهم کل کسب و کار بخش کشاورزی را از تولید ناخالص داخلی به دست بیاوریم در سال 94 و 95 براساس محاسبات بانک مرکزی، هم بخش کشاورزی در اقتصاد به قیمت ثابت 5 درصد بود همان زمان سهم بخش از کسب و کار 32 درصد بود یعنی 7 برابر، حال اگر 6.3 درصد سهم بخش در تولید ناخالص داخلی با همان شرایط کسب و کار را حساب کنیم سهم کسب و کار کشاورزی از کل اقتصاد حدود 42 درصد شده است. یعنی کسب و کار مرتبط با بخش کشاورزی سهم مهمی از کل اقتصاد را دارد.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید