Iranian Agriculture News Agency

معاون برنامه ریزی وامور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

قزوین- معاون برنامه ریزی وامور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی گفت: طرح برآورد هزینه تولید محصولات زراعی در استان از امروز اجرا می شود.

طرح برآورد هزینه تولید محصولات زراعی در قزوین اجرا می شود

حمید رضا تبسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این طرح همزمان با سایر استان های کشور از امروز لغایت چهارم بهمن ماه به مدت 34 روز و بصورت نمونه گیری در 98 روستا در سطح استان اجرا و عملیاتی می‌شود.

ویافزود: با توجه به اهمیت برآورد هزینه‌های انجام شده برای محصولات مختلف در سیاست های قیمت گذاری وارزیابی اقتصادی محصولات کشاورزی، این طرح هرساله در استان اجرایی می‌شود.

تبسمی هدف از اجرای طرح آمارگیری هزینه تولید محصولات زراعی را؛ برآورد هزینه تمام شده یک کیلوگرم از محصولات زراعی، برآورد متوسط هزینه یک هکتار از محصولات زراعی به تفکیک مراحل مختلف کشت، برآورد متوسط هزینه آماده سازی زمین و کاشت، داشت و برداشت به تفکیک نوع عملیات و نحوه عملیات غیرماشینی و ماشینی و برآورد متوسط میزان استفاده از منابع مختلف آب برای آبیاری مزارع و برآورد متوسط میزان و ارزش نهاده های مصرف شده کشاورزی«کود، سم، بذر» برای یک هکتار از محصولات زراعی برشمرد.

وی خاطر نشان کرد: آمار اطلاعاتی به دست آمده از اجرای این طرح می تواند اهمیت ویژه‌ای در تصمیم گیری مسئولین در تجزیه و تحلیل های اقتصادی درون مزرعه و همچنین تشویق و ترغیب بهره برداران به کشت و توسعه محصولات کشاورزی و سیاستگذاری در راستای تولید بیشتر داشته باشد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید