Iranian Agriculture News Agency

معصومه ابتکار:

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به اینکه نان در‌جامعه ما سهم‌بسزایی در قوت غالب مردم دارد و فعالیت در این حوزه بسیار پر ارزش است گفت: باید بیش از‌گذشته به افزایش کیفیت تولید آرد در کشور توجه شود.

تسنیم، معصومه ابتکارمعاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در جریان بازدید از چند کارخانه شهرستان رباط کریم با حضور در  یک کارخانه آرد در  پرند که  مدیر آن یک بانوی کار آفرین است اظهار کرد: زنان ثابت کرده اند که هر گاه در جایگاه مدیریتی قرار می گیرند بسیار توانمند و اثرگذار هستند.

وی با اشاره به جایگاه اثرگذار زنان در اقتصاد کشور، گفت:  باید حضور زنان در فعالیت های اقتصادی را ارج نهاد و زمینه را برای رشد بیشتر توانمندی آن ها باز کرد.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نان در فرهنگ ما همیشه مقدس بوده است، افزود: نان در‌جامعه ما سهم‌بسزاییدر قوت غالب مردم دارد و فعالیت در این حوزه بسیار پر ارزش است.

ابتکار گفت: باید بیش از‌گذشته به افزایش کیفیت تولید آرد در کشور توجه شود و این کار با دقت عملی که در نگاه زنان وجود دارد امری بدیهی است.

پیشنهاد تشکیل انجمن بانوان کارآفرین استان‌تهران به معاون رئیس جمهور

در ادامه این دیدار آرزو ‌حاجی آقازاده،اظهار کرد: برای بهبود کیفیت آرد و نان کشور جمعی از نانوایان منتخب استان تهران برای شرکت در دوره آموزشی نانوایی به کشور فرانسه اعزام شدند. سعی ما بر این است با نگاهی علمی و دانش بنیان کیفیت آرد داخلی را افزایش دهیم.

مدیر این کارخانه آرد، افزود: در بخش دیگری از سخنان خود  تشکیل انجمن بانوان کارآفرین استان تهران را به معاون زنان و خانواده رئیس جمهور پیشنهاد داد. تشکیل این انجمن می تواند به حضور بانوان متخصص در بخش های‌مختلف تولیدی و ایجاد اشتغال برای آن ها کمک کند.

در‌پایان این دیدار یک اصله نهال درخت توسط معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در‌ محوطه کارخانهکاشته شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید