Iranian Agriculture News Agency

صرفه‌جویی سه ‌میلیارد مترمکعبی آب در حوزه کشاورزی

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب با استناد به برنامه هفتم، تاکید کرد سالانه باید تا سه میلیارد متر مکعب از منابع مورد استفاده آب کشاورزی کاهش پیدا کند.

صرفه‌جویی سه ‌میلیارد مترمکعبی آب در حوزه کشاورزی

به گزارش ایانا نیازعلی ابراهیمی پاک در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفت وگو با اشاره به نقش آب در اقتصاد کشور اظهار کرد: آب در اقتصاد کشور در بخش کشاورزی و صنعت و نیز شرب و انسانی نقشی اساسی دارد؛ خاصه برای ما که در ایران بسیاری از تولیدات کشاورزی‌مان از آن به دست می‌آید بر خلاف دیگر کشور‌ها که عمدتا از منابع بارشی استفاده می‌کنند و از این رو آب در بخش کشاورزی ما نقشی اساسی دارد و ۷۰ تا ۸۰ درصد تولیدات کشاورزی ما از آب‌های تامین شده به دست می‌آید.

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب افزود: در سایر کشورها ۶۰ تا ۷۰ درصد محصولات کشاورزی از آب باران تغذیه می‌شوند ولی در کشور ما این تولیدات تا ۷۰ درصد از آب‌هایی که قبلا تامین شده، کاشته و برداشت می‌شود و این نکته نشان می‌دهد منابع آبی در حوزه کشاورزی ما بسیار اهمیت داشته و نقش به سزایی دارد و نکته این جاست که بدانیم چگونه باید از این آب استفاده کنیم و چه کارهایی باید انجام دهیم؛ در این راستا باید دانست که تلفات آب در این بخش بالاست و راندمان پایین می‌باشد.

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب ادامه داد: وقتی بحث هدر رفت یا راندمان را در زمینه آب استفاده شده در حوزه کشاورزی مطرح می‌کنیم، باید میان تلفات انرژی و هدف رفت آب تفاوت قائل شویم؛ از این رو ۳۰ درصد انرژی در دنیا تلف شده و از رده خارج می‌شود ولی وقتی اعلام می‌کنیم که در بخش کشاورزی راندمان آب ۶۰ درصد است، بدین معنا نیست که ۴۰ درصد آب هدر می‌رود؛ بلکه این آب تا بخشی صرف تعریق و تعرق گیاه شده و قسمی دیگر هم وارد آب‌های زیر زمینی می‌شود.

ابراهیمی پاک در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار کرد: بخشی از آبِ کشاورزی نفوذ عمقی پیدا می‌کند که در این جا بحث راندمان‌ها مطرح است و این نفوذ عمقی در اصل موجب می‌شود آب از محلی به محل دیگر برود و به منابع آب زیر زمینی اضافه شود و این نفوذ را نمی‌توان به عنوان تلفاتِ آب در زمینه کشاورزی محسوب کرد و تفاوت راندمان انرژی با راندمان آبی در همین جاست چون در کشور تلفات آبی نداریم چون فقط نفوذ عمقی اتفاق می‌افتد و آب به طبقات پایین تر نفوذ می‌یابد؛ هرچند این مسئله جزو تلفات محسوب می‌شود ولی در بیلان آب، چیزی تلف نشده و فقط از زمینی به زمین دیگر نفوذ داده شده است.

وی چنین مطلبی را از نگاه کلان به مدیریت آبی قابل توجیه دانست و تصریح کرد: حال باید بدانیم چگونه از آبی که در اختیار داریم، استفاده بهینه کنیم؛ چنان چه در سند امنیت ملی آمده است که از منابع ۱۰۰ میلیاردی که در اختیار داریم، می‌بایست تا ۵۱ میلیارد در بخش کشاورزی هزینه کنیم و الباقی را صنعت و شرب و... مورد استفاده قرار دهند و از طرفی در برنامه هفتم که در اختیار شورای نگهبان است، مطرح شده سالی سه میلیارد متر مکعب از این آب باید کاهش پیدا کند.

ابراهیمی پاک خاطرنشان کرد: در این بین بحثی با عنوان بهره وری یا تولید به ازای آب مصرفی را داریم که در نسبت به استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و در این بین مقصر، آب موجود در کشور نیست بلکه استانداردهای جهانی است که تاثیر مناسب خود را نداشته است ولی وقتی عملکرد را تقسیم بر آب مصرفی در سطح کشور کنیم، مثلا در حوزه گندم و بسیاری محصولات، عدد به دست آمده حتی به یک هم نمی‌رسد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید