Iranian Agriculture News Agency

معاونت تخصصی در حال برنامه ریزی برای واردات دام پایه پروار است

سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره واردات دام پایه پروار به کشور گفت: معاونت تخصصی در حال برنامه ریزی است که چه حجمی دام پایه پروار باید وارد شود و محدودیت ارزی وجود ندارد.

معاونت تخصصی در حال برنامه ریزی برای واردات دام پایه پروار است

به گزارش ایانا به نقل از مهر، مرداد ماه برای تنظیم بازار گوشت قرمز تصمیم گرفته شد دام پایه پروار وارد و گوشت آن آبان ماه وارد بازار شود. اما این گونه نشد و قیمت گوشت در پایان آذر افزایش یافت. احمد خانی نوذری، سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره عدم واردات دام پایه پروار به مهر گفت: معاونت تخصصی در حال برنامه‌ ریزی است که چه حجمی دام پایه پروار باید وارد شود.

وی افزود: محدودیتی هم برای منابع ارزی وجود ندارد و با توجه به تولید دام پروار در داخل، میزان کسری در حال برآورد است که بر اساس آن تأمین ارز شود.

خانی نوذری تصریح کرد: به این ترتیب در کنار واردات گوشت قرمز در دو قالب گرم و منجمد، دام پایه پروار نیز بر اساس نیاز بازار وارد شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید