Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور دام جهادکشاورزی کردکوی عزل شد

اقدام درست و شایسته رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان

ایسنا/گلستان پی از پیگیری رسانه ای تلف شدن دهها دام در شهرستان کردکوی، با دستور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان مدیر امور دام جهاد کشاورزی کردکوی برکنار شد.

مدیر امور دام جهادکشاورزی کردکوی عزل شد

در روزهای گذشته تصاویری در شبکه های مجازی دست به دست‌می شد که حکایت از تلف شدن دهها و شاید صدها راس دام سبک در شهرستان کردکوی داشت؛ تصاویر دلخراشی که در شرایط اقتصادی اخیر کشور و افزایش قیمت گوشت موجب شد تا موجی از انتقادات پیرامون این مساله به راه بیافتد.

اظهارات اولیه دامدار و تعدادی از افراد مبنی بر این بود که عدم توزیع نامناسب، بسیار کم نهاده های دامی به دامدار موجب تلف شدن این تعداد از دامها شده است. موضوع به سرعت در فضای مجازی منتشر و هر لحظه بر شدت شایعات و نقل قولهای غیر رسمی افزوده می شد که خبرگزاری ایسنا برای روشن شدن موضوع به مدیران ارشد استانی و شهرستانی مراجعه کرد.

رئیس اداره دامپزشکی کردکوی در گفت و گو با ایسنا به صورت فنی و دقیق به علت های تلف شدن دام ها پرداخت و در کنار ضعف جسمانی و سو تغذیه آنها به عواملی از جمله سرمای هوا، محیط نامناسب نگهداری، تولید گازهای آلاینده در محل نگهداری دام و بیماری انگلی در میان لاشه های دام اشاره کرد.

این موارد در بیان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان نیز بود که اولا تعداد ۷۵۰ دام تلف شده را یک بزرگنمایی رسانه ای دانست و بر مولفه‌های دیگری در ماجرای تلف شدن دامها تاکید کرد که البته بر عدم توزیع مناسب نهاده ها نیز در بخشی از شهرستان کردکوی به صورت تلویحی صحه گذاشت.

اما در اقدامی درست و شایسته مختار مهاجر رئیس سازمان جهاد کشاورزی طی یک نامه رسمی به مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کردکوی دستور برکناری مدیر امور دام این اداره را به دلیل عدم توزیع مناسب نهاده ها و البته عدم پاسخ مناسب به ارباب رجوع صادر کرد.

این اتفاق موجی از تقدیر و خوشحالی نسبی را در میان فعالان اجتماعی، رسانه ای و اقتصادی به ویژه دامداران ایجاد کرده و به نوعی بر لزوم توزیع مناسب نهاده ها در استان تاکید شد.

ایسنا/گلستان پی از پیگیری رسانه ای تلف شدن دهها دام در شهرستان کردکوی، با دستور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان مدیر امور دام جهاد کشاورزی کردکوی برکنار شد.

در روزهای گذشته تصاویری در شبکه های مجازی دست به دست‌می شد که حکایت از تلف شدن دهها و شاید صدها راس دام سبک در شهرستان کردکوی داشت؛ تصاویر دلخراشی که در شرایط اقتصادی اخیر کشور و افزایش قیمت گوشت موجب شد تا موجی از انتقادات پیرامون این مساله به راه بیافتد.

 

اظهارات اولیه دامدار و تعدادی از افراد مبنی بر این بود که عدم توزیع نامناسب، بسیار کم نهاده های دامی به دامدار موجب تلف شدن این تعداد از دامها شده است. موضوع به سرعت در فضای مجازی منتشر و هر لحظه بر شدت شایعات و نقل قولهای غیر رسمی افزوده می شد که خبرگزاری ایسنا برای روشن شدن موضوع به مدیران ارشد استانی و شهرستانی مراجعه کرد.

 

رئیس اداره دامپزشکی کردکوی در گفت و گو با ایسنا به صورت فنی و دقیق به علت های تلف شدن دام ها پرداخت و در کنار ضعف جسمانی و سو تغذیه آنها به عواملی از جمله سرمای هوا، محیط نامناسب نگهداری، تولید گازهای آلاینده در محل نگهداری دام و بیماری انگلی در میان لاشه های دام اشاره کرد.

این موارد در بیان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان نیز بود که اولا تعداد ۷۵۰ دام تلف شده را یک بزرگنمایی رسانه ای دانست و بر مولفه‌های دیگری در ماجرای تلف شدن دامها تاکید کرد که البته بر عدم توزیع مناسب نهاده ها نیز در بخشی از شهرستان کردکوی به صورت تلویحی صحه گذاشت.

اما در اقدامی درست و شایسته مختار مهاجر رئیس سازمان جهاد کشاورزی طی یک نامه رسمی به مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کردکوی دستور برکناری مدیر امور دام این اداره را به دلیل عدم توزیع مناسب نهاده ها و البته عدم پاسخ مناسب به ارباب رجوع صادر کرد.

این اتفاق موجی از تقدیر و خوشحالی نسبی را در میان فعالان اجتماعی، رسانه ای و اقتصادی به ویژه دامداران ایجاد کرده و به نوعی بر لزوم توزیع مناسب نهاده ها در استان تاکید شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید