Iranian Agriculture News Agency

نظارت کامل بر فروشگاه‌ها باهدف امحای سموم غیر مجاز

مدیر حفظ نباتات استان تهران گفت: نظارت و بازرسی کامل با هدف امحا سموم غیر مجاز تاریخ گذشته طبق قوانین و مقررات انجام و این محصولات جمع‌آوری می‌شوند.

نظارت کامل بر فروشگاه‌ها باهدف امحای سموم غیر مجاز

شاهرخ آقارفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: در حال حاضر حدود 30 هزار هکتار عملیات نظارت، پیش آگاهی و کنترل در سطح باغات استان تهران در حال انجام است.

وی ادامه داد: تشکیل شبکه‌های مراقبت با همکاری بخش خصوصی و بخش دولتی در حال انجام است. کارشناسان فعال هستند و ردیابی‌ها در سطح باغات انجام می‌شود.

مدیر حفظ نباتات استان تهران با بیان اینکه عمدتا در این استان گروه هسته‌دارها و دانه‌دارها کشت می‌شود، اضافه کرد: عملیات پیش آگاهی روی مگس میوه مدیترانه‌ای متمرکز است که به‌عنوان یکی از آفات کلیدی منطقه و استان تهران مطرح است. این عملیات فعلا در سطح استان به‌خصوص مناطقی که باغات بسیاری دارد، در حال انجام است.

آقارفیعی با اشاره به وجود باغ‌های رها شده در استان تهران گفت: معمولا این خانه باغ‌ها با کارشناسان ناظر و کلینیک‌های گیاه پزشکی قراردادی منعقد می‌کنند که به‌صورت مستمر این پایش‌ها انجام شود اما در عین حال اگر این باغچه‌ها عمل پایش و ردیابی را انجام ندهند، قطعا در تراکم آفت در منطقه تاثیرگذار است و باعث  افزایش و تداوم نسل آفت در منطقه می‌شود.

وی با بیان اینکه آفت مگس میوه تحت کنترل است و پایش‌های آن در حال انجام است، گفت: فرمون‌های مورد نیاز نصب شده و کارشناسان نظارت مستمر دارند و در محل‌هایی که نیاز است سم پاشی انجام می‌شود.

مدیر حفظ نباتات استان تهران در خصوص امحای سم‌های غیر مجاز بیان کرد: در سطح استان تهران اکیپ‌های بازرسی و نظارت بر واح های گیاه پزشکی وجود دارد. این اکیپ‌ها به سه گروه کلینیک‌های گیاه‌پزشکی، فروشگاه‌ها و داروخانه‌های سم و شرکت‌های دفع آفات تقسیم می‌شوند. هر ماهه این اکیپ‌ها با همراهی تعزیرات، وزارت صمت و نظام مهندسی از این فروشگاه‌ها بازدید می‌کنند و گزارش لازم را تهیه می کنند.

آقا رفیعی اضافه کرد: اگر سم غیر مجازی در فروشگاه باشد، این سموم را جمع‌آوری کرده و پیگیری‌های لازم را در چارچوب قوانین، مقررات و دستورالعمل انجام می‌دهند. با توجه به بازرسی‌ها معمولا سم غیر مجاز در برخی فروشگاه‌ها وجود دارد که جمع‌آوری شده و در شهرستان‌های تابعه این سموم ارجاع می‌شود تا سالی یک بار با همکاری سازمان حفظ نباتات از طریق شرکت‌های مجاز امحای آنها از طبق ضوابط زیست محیطی انجام می‌شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید