Iranian Agriculture News Agency

رئیس پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری:

طرح خودکفایی موز با مطالعات جامع و دقیق انجام شود

رئیس پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری گفت: نیاز است طرح خودکفایی موز با مطالعات کاملا جامع و با اطمینان کامل باشد و با توجه به آنها اقدامات توسعه‌ای انجام شود.

طرح خودکفایی موز با مطالعات جامع و دقیق انجام شود

عزیز تراهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به طرح خودکفایی موز بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی با همکاری بخش خصوصی به دنبال توسعه میوه‌های گرمسیری در سواحل مکران استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان است. طرح چند هزار هکتاری در این رابطه تعریف شده و مطالعات در حال انجام است. البته توصیه می‌شود این مطالعات با دقت بسیاری انجام شود زیرا طرح‌هایی که در سال‌های گذشته شکست خورده‌اند؛ به‌دلیل انجام مطالعات اولیه ناقص بوده است.

وی ادامه داد: نیاز است مطالعات، کاملا جامع و با اطمینان کامل باشد و با توجه به آنها اقدامات توسعه‌ای انجام شود زیرا بحث آب، دما، رطوبت، شرایط تعدیل دما و رطوبت، استفاده از مالچ برای کاهش تبخیر و میزان آب مصرفی همچنین احداث بادشکن در کشت این محصولات بسیار اهمیت دارد.

رئیس پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری ادامه داد: توصیه فنی ما بر این است که بر اساس مطالعات آب و هوایی چیدمان میوه‌ها در مناطق انجام شود، به این معنا که چه میوه‌هایی در چه مناطقی کشت شود تا ارزش اقتصادی داشته باشد و از کمیت و کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد.

عوامل تاثیرگذار بر کشت موز

تراهی با بیان این که موز در کشور ارقام با عملکرد متفاوت دارد، افزود: بر این اساس میزان تحمل و سرعت رشد ارقام نیز متفاوت است، به‌طوری که برخی ارقام تا 14 ماه و برخی تا ۱۸ ماه به باردهی می‌رسند و طبعا ارقامی که پس از 14 ماه به باردهی می‌رسند عملکرد بهتری در واحد زمان دارند. همچنین وزن خوشه ارقام مختلف نیز متفاوت است.

رئیس پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری اضافه کرد: البته انجام عملیات به باغی که در بسیاری از موارد مغفول می‌ماند، بسیار در افزایش عملکرد اهمیت دارد. به علاوه فواصل کشت، تغذیه، آبیاری، بهداشت مناسب باغ و زمان و نحوه برداشت در توسعه محصول و افزایش عملکرد آن اهمیت فراوانی دارد.

تراهی با اشاره به ارقامی که در کشور کشت می‌شود، گفت: موز کاوندیش پاکوتاه، گراندناین و والری بیشترین تولید را در کشور دارند و در سال‌های اخیر به دنبال واردات ارقام سایر کشورها و بررسی سازگاری آنها برای تولید در کشور هستیم.

وی بیان کرد: به‌عنوان مثال کشور ترکیه که وارد کننده موز بوده، طی یک برنامه 15 ساله، به صادر کننده موز تبدیل شده است و ایران نیز یکی از کشورهای وارد کننده موز از ترکیه است.

رئیس پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری اضافه کرد: رقم موز هزاری رقم محلی در سیستان و بلوچستان است که به‌دلیل ریز بودن بیشتر بازار پسندی محلی دارد.

وی افزود: با مطالعه و مکان‌یابی صحیح می‌توان تولید موز را در کشور توسعه داد. در این ارتباط پرورش موز در گلخانه و سایبان جزو برنامه‌های جدید وزارتخانه است که می‌تواند مکمل خوبی برای تولید در هوای آزاد باشد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید