Iranian Agriculture News Agency

نیرومند خبر داد:

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: در شهرستان هایی که اتحادیه دامداری وجود ندارد بسیج در توزیع نهاده های دامی یاور سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خواهد بود.

توزیع رایگان نهاده های دامی در خوزستان با همکاری بسیج

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، عبدالامیر نیرومند معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در جلسه کمیته راهبردی پایش نهاده ها با بیان این مطلب که در حال حاضر کنسانتره دامی بصورت رایگان بین دامداران استان در حال توزیع است گفت: توزیع کنستانتره و نهاده دامی توسط اتحادیه دامداران که کارگزار اصلی هستند صورت می گیرد.

وی افزود: ستاد مرکزی راهیان نور و بسیج طی مکاتباتی در خواست داده اند در توزیع کنسانتره و نهاده های دامی در کنار سازمان قرار گیرند.

نیرومند با بیان این مطلب که در برخی شهرستان ها اتحادیه دامداری وجود ندارد اظهار داشت: می توان در این شهرستان ها از ظرفیت بسیج و راهیان نور استفاده کرد مشروط بر اینکه اطلاعاتی از جمله مشخصات عامل توزیع، کد انبار، ماشین توزیع و ...قبل از توزیع مشخص و ثبت شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در ادامه تصریح کرد: برای توزیع کنستانتره دامی ارگان های مردمی مذکور باید عامل را به اتحادیه دامداران (کارگزار اصلی) معرفی کنند و کنسانتره را با نظارت مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بدون دریافت هیچ وجهی بین دامداران توزیع کنند.

وی همچنن با بیان این مطلب که مدت اجرای این مصوبات 3 ماه خواهد بود عنوان کرد: در توزیع نهاده های دامی نیز این نهادهای مردمی بدون دریافت کارمزد می توانند با نظارت اتحادیه دامداران در این کار شرکت کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید