Iranian Agriculture News Agency

امیری زاده:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ضمن اشاره به اختصاص ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی استان به کشت دیم به دلیل محدودیت کشت‌های تابستانه گفت: علیرغم مشکل بذر گندم در سایر استان ها، خوزستان برای سال زراعی آینده مشکل بذر گندم را نخواد داشت.

خوزستان پیشرو در تامین و تولید بذر گندم

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، تورج نوروزی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در جلسه کمیته فنی بذر با بیان این مطلب که مهمترین فاکتور تاثیر گذار بر محصول، رقم بذر است گفت: در سال جاری بیش از ۵۰ هزار تن گندم بذری گواهی شده خریداری شده در صورتیکه این میزان در سال گذشته ۳۸ هزار تن بوده است.

وی افزود: ۹۵ درصد بذر خریداری شده مهرگان و چمران ۲ بوده است. 

نوروزی در ادامه تصریح کرد: با توجه به مشکل بیماری زنگ گندم در سال زراعی ۹۸-۹۹ بخصوص در بذور مادری و پرورش۳ اقدامات خوبی توسط موسسه تحقیقات بذر و نهال در تنوع بخشی ارقام صورت گرفت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان گفت: با توجه به واردات بذور برخی محصولات مانند سبزی و صیفی، برای کاهش واردات و جلوگیری از خروج ارز باید برنامه ریزی مناسبی صورت بگیرد.

مسئول کنترل گواهی بذر و نهال استان نیز در این جلسه گفت: استان خوزستان با ۷۰ هزار تن بیشترین تولید کننده بذر گندم و جو می باشد و ۱۵ درصد بذر کشور را تولید می‌کند.

رنجبر با بیان اینکه اولین تولید کننده بذر کلزای هیبریدی ارقام بهاره کشور خوزستان است اضافه کرد: در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ،۸۳ درصدتولید بذر گندم محقق شد که نسبت به سال پیش از آن ۲۲ درصد رشد داشته است، همچنین درصد تحقق خرید جو در سال زراعی گذشته نیز ۴۹ درصد بوده است.

رئیس سازمان در ادامه جلسه گفت: علیرغم مشکل بذر در سایر استان ها، استان خوزستان برای سال زراعی آینده مشکل بذر گندم ندارد و با وجود پتانسیل های موجود، استان خوزستان می تواند در تولید بذور دیگر نیز سرآمد باشد.

امیری زاده به محدودیت کشت های تابستانه اشاره و اضافه کرد: حدود ۲۰۰ هکتار از مزارعی که در آن برنج کشت میشد به مزارع گندم اضافه می‌شود.

وی به مصرف ۸۵ هزار تن بذر در استان نیز اشاره کرد و افزود: باید راهکارهایی جهت کاهش مصرف بذر در هکتار و کاهش هزینه کشاورز توسط مراکز تحقیقات مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید