Iranian Agriculture News Agency

معاون مجری طرح گندم کشور از مزارع پرورشی و لاین‌های امیدبخش گندم در خوزستان بازدید کرد.

بازدید معاون مجری طرح گندم کشور از مزارع خوزستان

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، سهرابی معاون مجری طرح گندم کشور از مزارع پرورشی و لاین های امید بخش گندم صفی آباد شهرستان دزفول در خوزستان بازدید کرد.

در این بازدید طبیب غفاری رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد دزفول در معیت محققین غلات توضیحات کاملی در رابطه با برنامه ها و تولید لاین های امید بخش گندم را ارائه دادند.

در ادامه این بازدید از مزارع طرح گندم بنیان و مزرعه pvs گندم نیز بازدید شد که برنامه تولید گندم با محوریت انجام کامل پروژه‌ها توسط زارعی و مسولین همراه عنوان شد.

همچنین معاون مجری طرح گندم از مزارع بذری شرکت‌های صداقت بذر و فلاحت دانه بازدید کرد و از نزدیک در جریان برنامه تولید بذر گندم و توانمندی‌های استان در زمینه تولید بذر با کیفیت بالا و بازرسی‌های مستمر از مزارع توسط کارشناسان اصلاح بذر قرار گرفت.

در ادامه سهرابی از مزارع شهرستان شوش که به روش روی پشته و مستقیم کشت شده بود بازدید کرد و بهرامیان مدیر این شهرستان گزارش کاملی از وضعیت مزارع گندم را ارائه کرد و وضعیت این مزارع مطلوب ارزیابی شد. 

در این بازدید حسنی مدیر حقظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان وضعیت مبارزه با بیماری‌های گندم را در سالجاری بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: کشاورزان به صورت پیشگیری و مبارزه، بیماری‌های گندم را کنترل کردند که این موضوع به صورت میدانی در مزارع قابل مشاهد بود.

در پایان بازدید سهرابی معاون مجری طرح گندم کشور در نشستی با کشاورزان مسایل و مشکلات آنها را بررسی و ارزیابی کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید