Iranian Agriculture News Agency

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ضمن اشاره به راه‌اندازی سامانه نظام پیشنهادات گفت: نظام واگذاری قسمت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی باید در کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی مورد بررسی قرار گیرد.

برگزاری جلسه کمیته ساختار و فناوری‌های مدیریتی

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، انصاری معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در بیست و نهمین جلسه کمیته ساختار و فناوری‌های مدیریتی که با حضور معاونان و مدیران ستادی برگزار شد گفت: برنامه تکلیفی واگذاری تصدی‌ها در سال ۹۹ توسط وزارت متبوع به سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها ابلاغ شده است.

وی بر ارائه نظرات و پیشنهادات در خصوص نظام واگذاری تاکید و بیان کرد: نظام واگذاری قسمت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی باید در کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی مورد بررسی قرار گیرد.

انصاری در ادامه تصریح کرد: تعیین اعضای کمیته‌های تخصصی و عمومی از اهمیت ویژه‌ای در این زمینه برخوردار است و این مهم باید در جلسات بعدی در دستور کار قرار گرفته و اجرا شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ضمن اشاره به راه‌اندازی سامانه نظام پیشنهادات اظهار داشت: در شرایط فعلی و با توجه به دسترسی عمومی به این سامانه، بدون تامین اعتبار و در نظر گرفتن پاداشهایی در نظام پیشنهادات، درصورت عدم تامین منابع مالی، شاهد ارائه پیشنهاد اجرایی خاصی نیز نخواهیم بود.

انصاری در خاتمه بر انجام مکاتبات لازم در خصوص بودجه نظام پیشنهادات با وزارت متبوع تاکید کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید