Iranian Agriculture News Agency

مختاران:

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت: یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی تعیین شرایط آب در بخش کشاورزی، بهره وری آب است.

بهره‌وری آب، یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی در بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، مختاران عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت: یکی از تهدیدات کشورها کمبود منابع آبی بوده که مهترین علت آن تخلیه فاضلاب‌های شهری و صنعتی وزه‌آب‌های کشاورزی در آب ها در درجه اول و هدر رفتن آب در شبکه‌های فرسوده و قدیمی و زیاده روی در مصرف آب است.

وی با بیان اینکه  یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی تعیین شرایط آب در بخش کشاورزی، بهره وری آب است افزود: به میزانی که آب به منظور تولید محصول از منبع آب برداشت می شود بهره وری آب گفته می شود.

مهتاران در ادامه تصریح کرد: به منظور افزایش بهره‌وری یا باید مقدار محصول را افزایش داد و یا مقدار آب برداشتی را کاهش داد.

عضو عیلت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان افزایش حقیقی راندمان آبیاری در سطح حوضه آبریز و استفاده  مجدد از آب‌های نامتعارف را از راهبردهای مهم جهت افزایش بهره‌وری با استفاده از کاهش آب دانست.

وی با بیان اینکه اگر 50 درصد اقتصاد محصول با استفاده ازآب شیرین بدست می‌آید و پدافند عامل در این زمینه به خوبی صورت گرفته اظهار داشت: استان خوزستان تنها استانی است که از زه آب بالا دست استفاده می کند.

مختاران همچنین اذعان داشت: باز چرخانی زه‌آب برای کشت گیاهان با توجیه اقتصادی و مقاوم یکی از کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان است و تاکنون 17 گیاه  در این رابطه به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه کینوا با استفاده از زه‌آب در بهمن ماه کشت و در اردیبهشت ماه بردادشت گردید اضافه کرد: گیاه کنف نیز از جمله گیاهانی بود که مورد استقبال کشت و صنعت نیشکر قرار گرفت و از چوب و کاغذ آن استقاده شد.

مختاران از کشت 22 رقم گندم نیز با استفاده از زه‌آب خبر داد و تصریح نمود: عملکرد گندم‌ها با استفاده از زه‌آب هیچ تفاوتی نداشت و عملکرد ارقام بومی فقط 30 درصد کاهش یافت.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید