Iranian Agriculture News Agency

سلطانی کاظمی به بهانه روز جهانی آمار عنوان کرد:

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: آمار، پایه و اساس برنامه‌ریزی یک کشور بوده و داده های آماری بنیادی ترین اصل برای برنامه ریزی است همچنیت برنامه ریزی اساسی ترین شاخص برای توسعه همه بخش ها از جمله بخش کشاورزی قلمداد می شود، در نتیجه اساسی ترین و بنیادی ترین اصل توسعه بخش کشاورزی، آمارهای بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

داده‌های آماری، پایه توسعه بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، جواد سلطانی کاظمی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ضمن گرامیداشت 22 اکتبر روز جهانی آمار اظهار کرد: آمار، پایه و اساس برنامه‌ریزی یک کشور بوده و داده های آماری بنیادی ترین اصل برای برنامه ریزی است همچنیت برنامه ریزی اساسی ترین شاخص برای توسعه همه بخش ها از جمله بخش کشاورزی قلمداد می شود، در نتیجه اساسی ترین و بنیادی ترین اصل توسعه بخش کشاورزی، آمارهای بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بیان داشت: بدون آمارهای صحیح کشاورزی هیچگونه برنامه‌ریزی در بخش کشاورزی به سرانجام نخواهد رسید و در نتیجه هیچ گونه توسعه یافتگی در کار نخواهد بود مثال روشن آن در میان برترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی مشهود است.

وی افزود: بخش کشاورزی در حال حرکت از روش سنتی آمارگیری به سمت آمارگیری ثبتی مبنا است، در این روش بستری فراهم می شود تا هزارن آماری که تا به امروز تولید نمی شد از ترکیب ریز داده‌های مختلفی که توسط سامانه‌های مختلف تولید می شود ایجاد شود، در واقع نوآوری روش جدید آمار این است که به تعدادی سوال محدود و ارتباط آنها با یکدیگر اکتفا نمی کند، بلکه امکان طرح سوالات آماری زیادی را از زیر بخش‌های مختلف فراهم می سازد.

سلطانی کاظمی در ادامه تصریح کرد: در سرشماری ثبتی‌مبنا با استفاده از داده‌های اداری نگهداری شده در ثبت جمعیت، ثبت املاک و مستغلات، ثبت فعالیت و ثبت کسب و کار و از طریق فرآینده تطابق داده‌های مجود در منابع اداری و به کارگیری شماره های شناسایی شخصی، نسبت به تولید اطلاعات آماری مورد نیاز اقدام می‌شود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان این مطلب که بیشترین آمار بخش کشاورزی استان مربوط به سطح و تولید محصولات زراعی و باغی است اظهار  کرد: پس از وقوع سیل سال 98 ، به کمک آمارهای زراعی و باغی، خسارت اعلام شده از طرف شهرستان فیلتر شده و به برآورد دقیق تری دست یافتیم.

وی اضافه کرد: به کمک آمارهای بیمه محصولات کشاورزی، پالایش بهتری در پرداخت خسارت‌ها انجام و به کمک آمار عملکرد محصولات زراعی شهرستان، محاسبه خسارت واقعی به مزارع، منصفانه تر شد همچنین با استفاده از آمار سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی، محاسبه درصد کل خسارات وارده به زمین های زراعی استان انجام شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید