Iranian Agriculture News Agency

امیری زاده عنوان کرد:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اظهار کرد: حمایت ما از نخلداران و کشاورزان موضوعی جدی، مورد توجه و راهبردی موثر برای دستیابی به جهش تولید در خوزستان است.

حمایت از نخلداران و کشاورزان راهبرد جهش تولید در خوزستان

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، خدارحم امیری زاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در جلسه تعیین تکلیف وضعیت خرید خرما که با حضور معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی، مدیر سازمان تعاون روستایی استان، اتحادیه خرما و خشکبار و کشاورزان و نخلداران استان برگزار شد گفت: خوشبختانه با توجه به بارندگی های خوب صورت گرفته در سال گذشته، شاهد محصولی پربار در نخلستان های خوزستان بوده ایم و امیدواریم در سال جهش تولید با جهش خوبی از نظر کمی و کیفی در خرید خرما مواجه شویم.

وی افزود: حمایت ما از نخلداران و کشاورزان موضوعی جدی، مورد توجه و راهبردی موثر برای دستیابی به جهش تولید در خوزستان است.

در ادامه جمشید بنی فری مدیر تعاون روستایی خوزستان تصریح کرد: تعاون روستایی خوزستان، منتظر ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی برای خرید خرما به صورت حمایتی از کشاورزان است و به محض صدور ابلاغیه فوق با تمام توان انبارها و سردخانههای خود را برای خرید محصول خرما مد نظر قرار خواهیم داد.

معتمد معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: با توجه به پیگیری نمایندگان استان های خرماخیز در خصوص حمایت از نخلداران و تاکید ویژه وزیر جهاد کشاورزی برای موضوع فوق، انتظار می رود همه مسئولین ذیربط در خرید خرما به صورت جدی وارد شده و شاهد اتفاق خوشایندی در این زمینه باشیم.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید