Iranian Agriculture News Agency

محمد ملک زاده عنوان کرد:

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول ضمن اشاره به نقش محققان و مدرسان این مرکز در تحقق اهداف جهش تولید گفت: یافته‌های تحقیقاتی این محققان می‌تواند در اجرای طرح یاوران تولید و تحقق شعار جهش تولید در بخش کشاورزی شهرستان‌های شمال استان خوزستان بسیار مهم و مؤثر باشد.

استفاده از دانش فنی محققان در مزارع، با اجرای طرح یاوران تولید در خوزستان

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، محمدرضا ملک‌زاده رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد دزفول در جلسه‌ای مشترک که با حضور عباسی معاون هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌های شمالی استان، در رابطه با اهداف سال جهش تولید برگزار شد، اظهار کرد: در سال جاری تمام وزارتخانه‌ها ملزم به انجام اقدامات اساسی در جهت جهش تولید شده‌اند و وزارت جهاد کشاورزی نیز طرح‌هایی در زمینه‌های مختلف از جمله طرح "یاوران تولید" را تهیه و در حال اجرا دارد.

وی ضمن اشاره به نقش محققان و مدرسان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد دزفول در تحقق اهداف جهش تولید، خاطرنشان کرد: یافته‌های تحقیقاتی این محققان می‌تواند در اجرای طرح یاوران تولید و تحقق شعار جهش تولید در بخش کشاورزی شهرستان‌های شمال استان خوزستان بسیار مهم و مؤثر باشد.

ملک‌زاده در ادامه تصریح کرد: در سالیان گذشته طرحی به نام طرح نظام نوین ترویج توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهیه و اجرا شد تا مروجان وارد عرصه‌های کشاورزی شوند. 

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول همچنین با بیان اینکه در حال حاضر از طریق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، برنامه‌ریزی شده است تا طرحی را با نام طرح "یاوران تولید" اجرا کنیم، گفت: وزیر جهاد کشاورزی از طریق ابلاغ این طرح به سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، وظیفه اجرای آنرا بر عهده مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گذاشته است تا از حضور و ظرفیت محققان کشور در عرصه برای افزایش تولید، بیش از پیش استفاده شود. 

وی افزود: مسئولیت این کار در استان‌ها بر عهده رئیس سازمان جهاد کشاورزی و دبیری کارگروه بر عهده رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی می‌باشد، همچنین تمام معاونت‌های فنی و مدیران اجرایی عضو کارگروه انسانی بوده و در هفته چند روز را به صورت گروهی و در قالب کارگروه‌های تخصصی برای بازدید و حل مشکلات فنی به مزارع و شرکت‌های بزرگ کشاورزی سرکشی کرده و مراتب در قالب صورتجلسه برای رئیس سازمان ارسال خواهد شد.

ملک زاده عنوان کرد: در حال حاضر برای هر کدام از مراکز جهاد کشاورزی در سطح مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌های شمال استان خوزستان یک محقق معین تعیین شده است و سعی خواهد شد محققان معین در قالب این طرح همراهی بیشتری را در عرصه‌های کشاورزی داشته باشند.

لازم به ذکر است، در این جلسه مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌های شمالی استان نیز به بیان نقطه نظرات و ارائه راهکارهای اجرای بهتر این طرح پرداختند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید