Iranian Agriculture News Agency

سید بهرام اندرزیان:

معاون آموزشی و رئیس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با بیان این مطلب که اساس توسعه کشت یک محصول در منطقه، آمایش سرزمین و پهنه‌بندی اگرواکولوژیکی بر اساس ظرفیت‌های آب، هوا و خاک است گفت: تعیین جغرافیای کشاورزی گام نخست توسعه کشاورزی در هر منطقه محسوب می‌شود.

تعیین جغرافیای کشاورزی گام نخست توسعه کشاورزی هر منطقه

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، سید بهرام اندرزیان معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در جلسه توسعه کشت ذرت که با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان برگزار شد، محمد قاسمی‌نژاد معاون پیشین بهبود تولیدات گیاهی سازمان را فردی کارآمد، فنی، دانش‌‌گرا و دارای کوله باری از تجربه خواند و ضمن تبریک به وی برای انتصاب در پست جدید گفت: وی تلاش بی‌شائبه و مستمری در جهت انتقال دانش روز کشاورزی به عرصه اجرا داشت.

وی با بیان این مطلب که اساس توسعه کشت یک محصول در منطقه، آمایش سرزمین و پهنه‌بندی اگرواکولوژیکی بر اساس ظرفیت‌های آب، هوا و خاک است گفت: تعیین جغرافیای کشاورزی گام نخست توسعه کشاورزی در هر منطقه محسوب می‌شود.  

اندرزیان در ادامه ضمن اشاره به توانمندی‌های استان خوزستان تصریح کرد: در خوزستان توانمندی‌های خاصی در زمینه جغرافیای کشاورزی مغفول مانده که شناخت و بهره‌برداری از آنها می‌تواند نقش بسزایی در افزایش محصولات کشاورزی و جهش تولید داشته باشد.

معاون آموزشی و رئیس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان همچنین افزود: تعیین پتانسیل تولید در هر منطقه، مقایسه آن با عملکرد کنونی زارعان، تشخیص خلاء عملکرد، به کارگیری راه‌کارهای مدیریت مزرعه برای رفع کاهش عملکردها و رساندن عملکرد زارعان به عملکرد پتانسیل می‌تواند نقش چشمگیری در افزایش تولید استان داشته باشد.

وی در پایان اظهار کرد: مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و صفی‌آباد دزفول همچون گذشته، جهت ارائه و انتقال دانش فنی به خصوص در زمینه کشاورزی هوشمند با تولید اپلیکیشن به زارعان آمادگی کامل را دارد.   

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید