Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات گیاهی:

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ضمن اشاره به وسعت سطح زیر کشت گندم در اراضی استان از کانون‌کوبی و مبارزه با آفات و عوامل زیان‌رسان در این مزارع خبر داد.

کانون‌کوبی و مبارزه با آفات و عوامل زیان‌رسان در مزارع گندم خوزستان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خوزستان، محمد قاسمی‌نژاد معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: با توجه به کشت وسیع گندم در مزارع استان و اهمیت حفظ و مراقبت از این محصول استراتژیک از آفات و بیماری‌ها و همچنین یافته‌های تحقیقاتی گندم بنیان که در سال گذشته اجرا شده طی یک بار سمپاشی 25 درصد، دوبار سمپاشی 26 درصد و سه بار سمپاشی 35 درصدبر علیه بیماری‌های زنگ زرد و قهوه‌ای، فوزاریوم، سپتوریوز، سفیدک و سایر لکه برگی‌ها، باعث افزایش عملکرد مزرعه شده و تاثیر بسزایی در شادابی و دوام سطح سبز برگها داشته است.

وی افزود: بدین منظور مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اقدام به کانون کوبی و مبارزه با عوامل زیان رسان در مزارع نمود که تا کنون 85 هزار 600 هکتار مبارزه با بیماری‌های گیاهی و 102 هزار و 707 هکتار مبارزه با آفات گندم را در مزارع استان انجام داده است.

توصیه می‌شود در سال جاری نیز پس از پایش مزارع گندم و رویت هر کدام از عوامل زیان‌رسان در مزارع عملیات سمپاشی توسط کشاورزان سخت‌کوش استان انجام شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید