Iranian Agriculture News Agency

قاسمی نژاد اظهار نمود:

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، گفت: سمپاشی ملخ، راهی گریزناپذیر برای مبارزه با این آفت است.

سمپاشی ملخ، راهی گریزناپذیر

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خوزستان، محمد قاسمس نژاد معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: استفاده ازحشرات خوراکی (  INSEETS EDIBIE  ) یکی از شیوه‌های تغذیه‌ای است که در 2 دهه اخیر در دنیا مطرح شده است البته در گذشته دور تا نزدیک هم این روش تغذیه‌ای در برخی جوامع مرسوم بوده اما در سالیان اخیر به‌دلیل رشد جمعیت دنیا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: امروزه مسئله خسارت‌زایی برخی گونه‌های حشرات بدلیل گستردگی و توان تولید مثلی آنها و عدم جوابگویی این روش تغذیه‌ای و یا روش‌های مبارزات غیرشیمیای (که برای کنترل آن‌ها کفایت نمی‌کند) سبب شده مبارزه شیمیایی نیز در دستور کار باشد، بنابراین در مواردی چون هجوم ملخ صحرایی که می‌تواند موجب قحطی، بیماری و ورشکستگی اقتصادی جوامع گردد مبارزه شیمیایی اجتناب ناپذیر است چرا که اگر با چنین آفتی مبارزه شیمیایی صورت نگیرد می‌تواند به فجایع انسانی ختم شود.

قاسمی‌نژاد در ادامه تصریح نمود: این در حالیست که در بسیاری از موارد، مبارزه علیه آفات تلفیقی بوده و آخرین راهکار مبارزه شیمیایی است و حتی الامکان سعی می‌شود که از شیوه‌های مبارزه مانند روش‌های زراعی، مکانیکی، فیزیکی، بیولوژیکی و ... علیه آفات استفاده شود و با آوردن تکنولوژی‌های جدید در موارد متعددی مبارزه شیمیایی برعلیه آفات عملا حذف شده است مانند استفاده از زنبورهای پرازیت علیه آفات برنج، ذرت و...

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: بدین ترتیب مبارزه شیمیایی صرفاً فقط برای آفات بسیار خطرناک مانند ملخ صحرایی است که می‌تواندحیات و استقلال جوامع را تهدید کند.

وی همچنین یادآور شد: وظیفه این سازمان تولید و امنیت غذایی است که در این نظام، ملخ صحرایی یک آفت بسیار مهم قلمداد می‌شود.

قاسمی‌نژاد در پایان گفت: درصورتی‌که تشکل، سرمایه‌گذار و یا افراد بومی متقاضی مدیریت غیرشیمیایی هستند می‌توانند ضمن مراجعه به این سازمان با تعهد کتبی، تمامی عواقب آن را پذیرفته و مدیریت زیستی و غیر شیمیایی آن را متقبل شوند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید