Iranian Agriculture News Agency

ژاله کریمی نژاد عنوان نمود:

مشاور رییس سازمان و مسئول گروه محیط زیست و سلامت غذا گفت: سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بر گسترش، مشارکت جدی و فعال‌تر سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها در جهت استفاده از ظرفیت‌های مختلف بخش خصوصی و دولتی در امر حمایت از تولید محصولات گواهی شده، ورود بخش خصوصی و تعاونی‌های تولید در امر توسعه بازارهای داخلی و به خصوص صادرات این محصولات، استقرار نظام پایش در حوزه‌های مختلف از جمله تولید محصولات گواهی شده و شاخص های ارزیابی آلاینده ها تأکید کرده است.

استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و دولتی در حمایت از تولید محصول گواهی‌شده

به گزارش خبرنگار ایانا از خوزستان، ژاله کریمی نژاد مشاور رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و مسئول گروه محیط زیست و سلامت غذا اظهار داشت: سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بر گسترش، مشارکت جدی و فعال‌تر سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها در جهت استفاده از ظرفیت‌های مختلف بخش خصوصی و دولتی در امر حمایت از تولید محصولات گواهی شده و همچنین ورود بخش خصوصی و تعاونی‌های تولید در امر توسعه بازارهای داخلی و به خصوص صادرات این محصولات و استقرار نظام پایش در حوزه های مختلف از جمله تولید محصولات گواهی شده و شاخص های ارزیابی آلاینده‌ها  تأکید کرده است.

وی با بیان این مطلب که یکی از حلقه‌های زنجیره تولید، مدیران کنترل کیفی هستند که از سال ۹۵ به این چرخه وارد شده اند تصریح نمود: اهم آموزش‌ها در راستای ارتقاء سلامت ۸ محصول مورد نظر وزارت متبوع می‌باشد.

کریمی نژاد دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی و آموزش سامانه، مدیریت تولید گیاهان زراعی و باغی، استانداردهای کمی و کیفی آب و خاک در تولید محصولات کشاورزی و تنظیم و کالیبراسیون سم پاش‌ها را عناوین پودمان‌های آموزش فنی و تخصصی مدیران کنترل کیفی عنوان کرد و اذعان داشت: مدیران کنترل کیفی نباید در بخش دولتی شاغل  و حداقل دارای مدرک لیسانس با گرایش مرتبط باشند.

مشاور رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و مسئول گروه محیط زیست و سلامت برگزاری این دوره‌های آموزشی را شاخصی برای ارزیابی سازمان‌ها دانست و تصریح نمود: دو کارگروه در شمال و مرکز  استان تشکیل شده که برای آموزش کنترل کیفیت برنامه‌ریزی می کنند.

در ادامه جلسه بهرام اندرزیان معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت: در کشورهای پیشرفته کیفیت، مولفه مهم امنیت غذایی است در حالیکه در کشورهای در حال توسعه اولویت با کمیت تولید می‌باشد.

بهرام اندرزیان با بیان اینکه یکی از علل بیماری‌ها عدم دستیابی به غذای سالم است افزود: در این راستا باید کیفیت کنترل شود تا از هزینه‌های هنگفت درمانی جلوگیری شود.

همتی معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول در ادامه این جلسه گفت: در راستای استقرار سلامت در شمال استان و با توجه به تنوع کشت و محصولات برنامه آموزشی مدیران کنترل کیفت 8 شهرستان به این مرکز تحقیقات در دستور کار قرار دارد و حداکثر تا هفته اول اسفند ماه آموزش این مدیران انجام خواهد شد.

وی افزود: مراحل اولیه ثبت نام و جلب مشارکت افراد متقاضی نیز انجام شده و اولین برند در شمال استان در حال صدور است.  

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید