Iranian Agriculture News Agency

چنگلوایی خبر داد:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ضمن اشاره به کشت توام کلزا در بین ردیف‌های نیشکر اظهار کرد: این کشت برای اولین بار در مزارع نیشکر استان خوزستان اجرا می‌شود.

برای نخستین‌بار کشت توام کلزا و نیشکر در مزارع خوزستان

به گزارش خبرنگار ایانا ازخوزستان، کیخسرو چنگلوایی رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان به همراه مدیر زراعت سازمان، معاون کشاورزی نیشکر و صنایع جانبی و معاون کشاورزی کشت و صنعت دهخدا از مزارع کشت و صنعت دهخدا دیدن کردند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در حاشیه این بازدید گفت: به منظور افزایش بهره‌وری تولید در مزارع نیشکر و برای نخستین بار در کشور، کشت اینترکراپ نیشکر و کلزا در سطح 170 هکتار از مزارع نیشکر استان خوزستان اجرایی شد.

کیخسرو چنگلوایی در ادامه هدف از اجرای این طرح را افزایش بهره‌وری تولید، کمک به حاصلخیزی خاک، تولید روغن و شکر، کاهش میزان مصرف آب، بهبود تناوب زراعی در نیشکر و ایجاد اشتغال و توسعه کشاورزی پایدار عنوان کرد.

وی همچنین وضعیت مزارع را بسیار خوب ارزیابی کرد و تصریح نمود: محصول کلزا با رقم هایولا 50 و با تراکم 4 کیلوگرم در هکتار در فواصل بین ردیف‌ها و نیشکر در مزارع پلنت و راتون از 15 آبان ماه کشت شده است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید