Iranian Agriculture News Agency

قاسمی‌نژاد عنوان کرد:

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ضمن اشاره به مزایای کشت روی پشته گفت: از جمله این مزایا می‌توان به کشت یکنواخت بذر و صرفه‌جویی 30 درصدی در مصرف آب و زمان آبیاری اشاره کرد.

صرفه‌جویی 30 درصدی در مصرف آب و زمان آبیاری از مزایای کشت روی پشته

به گزارش خبرنگار ایانا در استان خوزستان، محمد قاسمی‌نژاد معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اظهار کرد: اکنون که هنوز حدود ۴۰ درصد از توسعه طرح ملی گندم بنیان در ۱۲ شهرستان در حال اجرا، باقی مانده لازم است با اراده بیش از پیش و همچنین با همکاری کارشناسان پهنه و مسئولان مراکز اقدام به کاشت به روش روی پشته کنند.

وی افزود: پشته‌هایی با ارتفاع حدود ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر و عرض حدود ۷۵ تا ۶۰ سانتیمتر که توسط ماشین جوی-پشته کار ایجاد می‌شود و بذرها در 3 یا 4 خط بر روی پشته ها کاشته می‌شود.

قاسمی‌نژاد در ادامه تصریح کرد: در این روش آبیاری مزرعه، آب آبیاری در سطح مزرعه جریان یافته و با حرکت در جویچه تا انتهای مزرعه پیش می‌رود. 

وی همچنین ضمن اشاره به مزایای کشت روی پشته یادآور شد: از جمله مزایای این روش می‌توان به کشت یکنواخت بذر در یک عمق و جوانه زدن همزمان بذرها و صرفه‌جویی حدود ۳۰ درصدی در مصرف و به همین حدود در زمان آبیاری اشاره کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در پایان گفت: شهرستان‌های شمالی استان می‌توانند با هماهنگی مدیر طرح گندم بنیان و مرکز تحقیقات صفی آباد از کارنده‌های وارداتی طرح که از طریق موسسه تحقیقات بین المللی سمیت از کشور هندوستان وارد شده‌اند نیز استفاده کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید