Iranian Agriculture News Agency

قاسمی‌نژاد اظهار کرد:

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: کشت روی بسترهای بلند یا برآمده (Raised Bed System) مدرن ترین روشی است که در کشورهای پیشرفته اجرا و باعث افزایش بازدهی اقتصادی می‌شود.

افزایش بازدهی اقتصادی با استفاده از سامانه کشت بستر بلند

به گزارش خبرنگار ایانا از خوزستان، محمد قاسمی‌نژاد معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ضمن بیان این مطلب گفت: در این روش با توجه به نوع نبات، دو الی چهار ردیف بذر بر روی پشته‌های بلند و عریض کاشته می شود و در این سامانه با توجه به بافت و عرض ماشین، کاشت عرض بستر یا  پشته 75 سانتیمتر، فاصله ردیف کاشت بر روی بستر 20 – 15 سانتیمتر، عرض جویچه‌ها 30 – 25 سانتیمتر و ارتفاع پشته (عمق فارو) 20 – 12 سانتیمتر خواهد بود. 

وی افزود: همچنین در این روش هدایت آب در زمین از طریق جویچه‌ها انجام می‌شود، به طوری که رطوبت به صورت نشتی به محل استقرار بذرها نفوذ کرده و حالت غرقابی ایجاد نمی‌شود.

قاسمی‌ گفت: مهمترین تفاوت این روش با کشت جوی و پشته‌ای این است که در جوی و پشته چند هفته بعد از کشت محصول مبادرت به ایجاد جوی و پشته می‌شود و بعد از اتمام فصل کشت جوی و پشته برای آماده‌سازی کشت بعدی تخریب می‌شود اما در سامانه رایز بد بسترها همزمان با کشت ایجاد شده و بسترها به صورت دایمی نگهداری می‌شوند و فقط شیارها در صورت نیاز مجددا بازسازی و فرم داده می‌شوند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ضمن اشاره به مزایای استفاده از روش کشت بستر بلند اظهار کرد: از جمله این مزایا می‌توان به زهکشی سریع آب، آبیاری از شیارها وجلوگیری از اثرات منفی آب ماندگی و غرقابی شدن محیط رشد نبات مثل ورس و خوابیدگی، کاهش فرسایش در مناطق پرباران، کاهش سله بندی و خفگی بذر اشاره کرد. 

وی در ادامه تصریح کرد: در این روش آبیاری آخر فصل را می‌توان با اطمینان بیشتر و کاهش احتمال خوابیدگی بوته‌ها انجام داد.

قاسمی‌نژاد با بیان این مطلب که به دلیل دسترسی راحت ماشین بدون آنکه بستر را فشرده کند، کود نیتروژنه به وسیله روش باندی در زمان تشکیل اولین گره و مراحل بعدی می‌تواند داده شود عنوان کرد: این امر منجر به کاربرد بیشتر نیتروژن کاربردی در تولید دانه و کاهش تلفات نیتروژن در آب آبیاری از طریق آبشویی و همچنین تبخیر می‌شود که در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست را نیز به دنبال دارد. 

وی همچنین خاطرنشان کرد: به خاطر فاصله بین بسترها هوادهی بین بوته‌های کشت بهتر صورت گرفته و در نتیجه کاهش بروز بیماری‌های قارچی و هوازی را خواهیم داشت همچنین عمل فتوسنتز و استفاده موثر از انرژی خورشیدی برای نبات مورد نظر بهتر صورت می‌گیرد. 

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان یادآور شد: با کاشت دقیق و یک محیط رشد بهتر به دلیل رقابت کمتر علف‌های هرز و اکسیژن دهی بهتر ریشه، میزان تراکم کمتر بذر برای گندم بین 100 تا 160 کیلوگرم در هکتار می‌تواند به کار رود.

قاسمی‌نژاد در پایان گفت: به دلیل محیط بهتر خاک، لازم نیست بذور عمیق‌تر کاشته شوند، در نتیجه سریعتر سر از خاک بیرون آورده و سطح خاک را می‌پوشانند و تشعشع خورشیدی را جذب می‌کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید