Iranian Agriculture News Agency

بهبود عملکرد گندم با استفاده صحیح از کودهای ارگانیک در آبادان

مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: دوره آموزشی، ترویجی نقش کودهای ارگانیک در بهبود عملکرد گندم در آبادان برگزار شد.

بهبود عملکرد گندم با استفاده صحیح از کودهای ارگانیک در آبادان

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، حسن دشتی نژاد بیان کرد: مصرف صحیح کودهای ارگانیک علاوه بر حفظ محیط زیست، سبب توسعه سریع سیستم‌های ریشه‌ای، تقویت بنیه گیاهچه‌ها در مراحل اولیه رشد، افزایش درصد جوانه زنی، افزایش سطح سبز مزرعه، تولید هورمون‌های محرک رشد گیاهان و در نهایت افزایش  عملکرد محصول را در پی خواهد داشت.

وی افزود: دوره آموزشی، ترویجی یک روزه نقش کودهای ارگانیک در بهبود عملکرد گندم با بررسی و عنوان مطالبی چون موثرترین کودهای زیستی مناسب برای گندم و نحوه استفاده صحیح از آنها در روستای نهر علیشیر در اروندکنار برگزار شد.

وی یادآور شد: این دوره آموزشی  برای ۲۵ نفر روز از گندم کاران منطقه برگزار شد.

 

خبرنگار: حدیث چاروسایی

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید